0,3020 zł
-2,58% -0,0080 zł
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (KBD)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019_Skonsolidowane_spr__fin_KBDOM_31.03.2019_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Korporacja Budowlana DOM S.A.
I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2109 25261 491 6046
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (521) (3755) (121) (899)
III. Zysk (strata) brutto (647) (7104) (150) (1700)
IV. Zysk (strata) netto (647) (7113) (150) (1702)
V. Przepływy pienieżne netto z działalności operacyjnej 153 2298 36 550
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (3) 32 (1) 8
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (40) (1477) (9) (353)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 109 854 25 204
IX. Aktywa razem * 41135 41816 9563 9725
X. Zobowiązania długoterminowe* 5704 5747 1326 1337
XI. Zobowiązania krótkoterminowe* 75152 75190 17472 17486
XII. Kapitał własny* (39720) (39122) (9235) (9098)
XIII. Kapitał zakładowy* 39707 39707 9231 9234
XIV. Zysk na jedną akcję zwykłą (0,07) (0,72) (0,02) (0,17)
XV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą* (4,00) (3,94) (0,93) (0,92)
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Korporacja Budowlana DOM S.A.
XVI. I. Przychody netto produktów, towarów i materiałów 77 18
XVII. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (48) (491) (11) (118)
XVIII. III. Zysk (strata) brutto (248) (685) (58) (164)
XIX. IV. Zysk (strata) netto (248) (685) (58) (164)
XX. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (41) (556) (10) (133)
XXI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (468) (112)
XXII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 47 1016 11 243
XXIII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 (8) 1 (2)
XXIV. IX. Aktywa razem* 8239 8230 1915 1914
X. Zobowiązania długoterminowe*
XXV. XI. Zobowiązania krótkoterminowe* 14825 14569 3447 3388
XXVI. XII. Kapitał własny* (6587) (6339) (1531) (1474)
XXVII. XIII. Kapitał zakłądowy* 39707 39707 9231 9234
XXVIII. XIV. Zysk na jedną akcję zwykłą (0,02) 0,04 (0,01) 0,01
XXIX. XV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą* (0,66) (0,64) (0,15) (0,15)
*dane bilansowe dotyczące okresu porównawczegodotyczą stanu na dzień 31.12.2018 r.
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman"></font>
</p>
</body>
</html>
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2019 Skonsolidowane spr fin KBDOM 31.03.2019_final.pdf2019 Skonsolidowane spr fin KBDOM 31.03.2019_final.pdf SAQ1 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-30 Jan Zajączkowski Prezes Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.