REKLAMA

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Powzięcie informacji o zmianie Postanowienia Sądu w przedmiocie ustanowienia Rady Wierzycieli

2021-03-15 20:35
publikacja
2021-03-15 20:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA
Temat
Powzięcie informacji o zmianie Postanowienia Sądu w przedmiocie ustanowienia Rady Wierzycieli
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż spółka zależna od Emitenta, Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. w restrukturyzacji ("KB DOM"), powzięła informację o wydanym dnia 22 stycznia 2021r., przez Sędziego komisarza działającego w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, postanowieniu, na mocy którego zmieniono postanowienie tego Sądu z dnia 29 lipca 2020r. w przedmiocie ustanowienia Rady Wierzycieli, w ten sposób, że oddalono wniosek wierzycieli o ustanowienie Rady Wierzycieli jako złożony przez podmioty nieuprawnione do jego złożenia.

Podstawą decyzji Sądu o oddaleniu Postanowienia z dnia 29 lipca 2020r. jest art. 359 par. 1 Kpc. w zw. z art. 209 Prawa restrukturyzacyjnego, przy czym przesłanką do jego zastosowania był komunikat (raport okresowy za pierwsze półrocze 2020r.) spółki Polnord SA opublikowany dnia 30 września 2020r., w którym to raporcie Polnord SA odniósł się do zastrzeżenia zawartego w raporcie biegłego rewidenta dotyczącego braku konsolidacji metodą pełną Grupy kapitałowej Korporacja Budowlana Dom SA. Po dokonanej analizie Polnord SA podjął decyzję o zmianie swojej wcześniejszej oceny i uznał, że faktyczne relacje pomiędzy spółką Polnord SA, a Grupą kapitałową Korporacja Budowlana Dom SA uzasadniają wniosek o sprawowaniu kontroli przez Polnord SA nad Grupą kapitałową Korporacja Budowlana Dom SA.

O prowadzonym postępowaniu sanacyjnym względem KB DOM Emitent informował w raporcie bieżącym nr 64/2018 z dnia 3 grudnia 2018r.
O ustanowieniu Rady Wierzycieli Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2020 z dnia 12 sierpnia 2020r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-15 Jan Zajączkowski Prezes Zarządu
2021-03-15 Piotr Janowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki