0,3300 zł
3,13% 0,0100 zł
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (KBD)

Powołanie osoby zarządzającej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-22
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA
Temat
Powołanie osoby zarządzającej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”, „Emitent”), informuje, iż na posiedzeniu w dniu 22 marca 2019 r. Rada Nadzorcza działając zgodnie z par. 19 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki powołała Pana Jana Zajączkowskiego do Zarządu powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki obecnej kadencji.

Z uwagi na powyższe Emitent poniżej przekazuje informacje w zakresie wskazanym w § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Pan Jan Zajączkowski jest absolwentem wydziału medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie , ukończył również podyplomowe studia menedżerskie w Harvard-Jagiellonian School of Public Health w Krakowie na kierunku „Organizacja opieki medycznej”, podyplomowe studia w zakresie zarządzania w szpitalu St. John Grande w Krakowie na kierunku „Zarządzanie w opiece zdrowotnej, zarządzanie zmianami, planowanie biznesowe w opiece zdrowotnej, organizacja placówek opieki zdrowotnej” oraz podyplomowe studia europejskie na PapieskimUniwersytecie w Krakowie na kierunku „Struktura i historia Unii Europejskiej, instytucji europejskich, integracji europejskiej”.

Pan Jan Zajączkowski jest wysokiej klasy menedżerem z ponad 10-letnim doświadczeniem w wiodących, wielomilionowych organizacjach. Ma doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami na dużą skalę, głównie projektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych oraz osiągnięcia w prowadzonych restrukturyzacjach zadłużenia i reorganizacjach w zakresie działalności deweloperskiej.

W latach 2016-2018 Pan Jan Zajączkowski pełnił funkcję dyrektora generalnego w Cesar RT Ltd. gdzie odpowiedzialny był za projekty o wielkości ok. 80 mln EUR, realizowane we współpracy z Komisją Europejską w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego.

W latach 2005-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu i dyrektora generalnegow Ekopark S.A. (firma deweloperska z sektora mieszkalno-biurowego).

W latach 2004-2005 Wiceprezes Zarządu w Kraków Airport, odpowiedzialny m.in. za organizację nowego przedsiębiorstwa, kontakty z liniami lotniczymi, firmami obsługującymi, instytucjami finansowymi, lotnictwem wojskowym i cywilnym.

W latach 1997 -2000 –Prezes w spółce Polskie szpitale prywatne S.A. zaangażowany w projekty
w sektorze opieki zdrowotnej, w tym projekty zdrowia publicznego we współpracy z Philips Medical Systems.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniemPan Jan Zajączkowski:

- nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik: spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.


Szczegółowa podstawa prawna - § 5 pkt 5 RozporządzeniaMinistra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-22 AgnieszkaBernabiuk-Perkowska Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.