REKLAMA

KE przedstawiła projekty mające zwiększyć odporność banków w UE

2016-11-23 13:52
publikacja
2016-11-23 13:52

KE przedstawiła w środę propozycje zmian w przyjętych wskutek kryzysu przepisach dotyczących banków w UE, które mają jeszcze bardziej wzmocnić ten sektor przed ewentualnymi wstrząsami. Reforma wprowadza dodatkowe wymogi dla instytucji spoza Unii.

fot. / / YAY Foto

Pakiet przepisów ma dostosować unijne prawo do uzgodnionych już w ramach Komitetu Bazylejskiego praktyk dotyczących zarządzania ryzykiem w sektorze finansowym w państwach takich, jak Japonia, USA, Rosja, Niemcy, Francja, Chiny, czy Australia.

Na poziomie UE chodzi o nowelizacje rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) oraz dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (CRD) z 2013 r., które określają wymogi ostrożnościowe dla banków oraz firm inwestycyjnych, a także regulują zarządzanie i nadzór.

Proponowane zmiany dotyczą też dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD), a także rozporządzenia w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (SRMR) z 2014 r., które określają zasady dotyczące naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji zagrożonych upadłością.

"Dziś przedstawiliśmy nowe propozycje, które mają służyć zmniejszaniu ryzyka. Opierają się one na przyjętych standardach światowych przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki europejskiego sektora bankowego" - oświadczył wiceszef KE ds. stabilności finansowej Valdis Dombrovskis.

W świetle zaproponowanych zmian globalne instytucje o znaczeniu systemowym (duże grupy bankowe spoza UE) będą zobowiązane do utrzymywania minimalnych poziomów kapitału i innych instrumentów służących pokrywaniu strat w ramach procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Wymóg utrzymywania minimalnych poziomów kapitału, znany jako całkowita zdolność do pokrycia strat, to globalny standard, który UE ma dopiero wdrożyć. Propozycje przewidują m.in. konieczność ustanowienia pośredniczącej firmy matki na poziomie UE, jeśli co najmniej dwie grupy bankowe działające w "28" należą do tego samego holdingu mającego siedzibę poza UE.

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że ruch ten pojawia się w momencie, gdy UE walczy ws. nowych reform, które mają zostać przyjęte przez Komitet Bazylejski w najbliższych tygodniach, a postrzegane są przez Brukselę jako sprzyjające bankom amerykańskim.

Kampanijne wypowiedzi prezydenta elekta Donalda Trumpa wskazywały, że będzie on chciał przejrzeć regulacje zmniejszające ryzyka dla systemu bankowego, jakie zostały wprowadzone po kryzysie finansowym. Oznaczałoby to większą w skali globalnej fragmentację reguł finansowych.

"Oczekujemy, że międzynarodowi partnerzy będą wypełniali uzgodnione globalnie standardy" - podkreślał na konferencji prasowej w Brukseli Dombrovskis, odnosząc się do wypowiedzi Trumpa.

Inną ze zmian proponowanych przez KE jest wprowadzenie wynoszącego 3 proc. wiążącego wskaźnika dźwigni. Stosowany jest on w celu uniemożliwiania instytucjom nadmiernego lewarowania, czyli prowadzenia działalności w oparciu o niewielkie środki własne wsparte przez np. kredyty.

KE proponuje też ustanowienie wiążącego wskaźnika stabilnego finansowania netto, który jest stosowany, by wyeliminować nadmierne opieranie się na krótkoterminowym finansowaniu hurtowym, a także, by ograniczyć ryzyka finansowania długoterminowego.

Reforma przewiduje też zmniejszenie wobec małych banków obciążeń administracyjnych związanych z przepisami dotyczącymi wynagrodzeń, sprawozdawczości oraz wymogów związanych ze złożonymi portfelami handlowymi.

Nad projektami, które zaprezentowała Komisja Europejska, będą teraz pracować przedstawiciele państw członkowskich w Radzie UE oraz Parlament Europejski. Dopiero gdy obie instytucje uzgodnią kształt przepisów, regulacje będą mogły wejść w życie.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)

stk/ kot/ kar/

Źródło:PAP
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki