REKLAMA

KANIA: Oddalenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia.

2020-10-12 17:45
publikacja
2020-10-12 17:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-12
Skrócona nazwa emitenta
KANIA
Temat
Oddalenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Syndyk Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. w upadłości [Spółka] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 14 maja 2020 r. zawiadamia, iż powziął informację o otrzymaniu w dniu 7 października 2020 r. przez pełnomocników Spółki postanowienia Sądu Rejonowego w Pszczynie z dnia 21 września 2020 r., którym oddalono zażalenie Spółki na postanowienie Sądu Rejonowego w Pszczynie z dnia 4 maja 2020 r. w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia powoda Staropolskie Specjały Sp. z o.o. o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Pomimo oddalenia zażalenia Spółka podtrzymuje stanowisko, zgodnie z którym roszczenia Staropolskich Specjałów Sp. z o.o. są w całości niezasadne. Przesłanki udzielenia zabezpieczenia roszczenia są znacznie złagodzone względem wymagań niezbędnych do stwierdzenia zasadności pozwu, a zatem oddalenie zażalenia w żaden sposób nie przesądza zasadności roszczeń Staropolskich Specjałów Sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-12 Bartosz Klepacz Syndyk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki