Jaki kurs stosować do przeliczenia kosztów uzyskania przychodów?

Spółka uzyskuje przychody oraz ponosi koszty w walutach obcych z tytułu wykonanych usług budowlanych. Koszty dotyczą wynagrodzenia wypłaconego podwykonawcy za wykonane (podzlecone) roboty budowlane. Z którego dnia należy zastosować kurs średni NBP w celu przeliczenia kwoty kosztów uzyskania przychodów wyrażonych w walucie obcej na złote? Czy z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury lub innego dowodu zewnętrznego, czy w dniu księgowania kosztu?

Koszty poniesione w walutach obcych przeliczasz na złote według kursu średniego ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (art. 15 ust. 1 updop).

Prawidłowe wykazanie kosztu uzyskania przychodów poniesionego w walucie obcej zależy więc od prawidłowego ustalenia dnia jego poniesienia. Dniem poniesienia kosztu uzyskania przychodów jest dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) lub innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszt rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e updop).

Zauważ, że w przepisie art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym jest zapisane: „dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych”, a nie „dzień, w którym ujęto koszt w księgach rachunkowych”.

W świetle przepisów ustawy o rachunkowości do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadzasz każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym, zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Jeśli dniem, na który ujmujesz koszty w księgach rachunkowych jest dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu zewnętrznego, to w takim przypadku możesz przeliczyć koszt uzyskania przychodów według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu zewnętrznego.

W związku z tym, że przepisy podatkowe nie definiują precyzyjnie momentu poniesienia kosztu uzyskania przychodów, możesz spotkać się z interpretacją, że dniem poniesienia kosztu jest dzień księgowania

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl