REKLAMA

Jak złożyć skargę do UKNF?

Zuzanna Brud2011-07-05 06:00
publikacja
2011-07-05 06:00
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jest ciałem wykonawczym KNF. Jednym z jego zadań jest analizowanie praktyk rynkowych podległych instytucji finansowych – między innymi na podstawie sygnałów o nieprawidłowościach od konsumentów.

UKNF analizuje praktyki rynkowe na podstawie informacji pozyskanych m.in. podczas inspekcji, wizyt i spotkań nadzorczych, kontaktów z właścicielami czy odpowiedzi na dodatkowe zapytania (kwestionariusze, wezwania nadzorcze). UKNF wymienia też z instytucjami finansowymi informacje nadzorcze. Kolejną formą gromadzenia informacji jest analiza skarg od konsumentów.

UKNF nie rozpatruje zgłaszanych zarzutów i nie zajmuje stanowiska w indywidualnej sprawie poruszanej w skardze. Organem rozstrzygającym pojedyncze spory jest Sąd Polubowny działający przy KNF.

Procedura składania skargi


Sygnały o nieprawidłowościach w działalności podmiotów nadzorowanych przez KNF można kierować do Departamentu Ochrony Klientów KNF (pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa). Można tego dokonać w formie pisemnej (listownie lub osobiście) oraz drogą elektroniczną. Wszczęcie postępowania następuje wyłącznie na wniosek konsumenta.

Warunkiem uznania skargi za skutecznie złożoną, a w konsekwencji udzielenia odpowiedzi przekazującemu skargę, jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszenia. Konieczne jest szczegółowe opisanie stanu faktycznego dotyczącego zgłaszanej sprawy oraz konkretne wskazanie nieprawidłowości będących podstawą skargi.

Na stronie KNF znajduje się lista elektronicznych formularzy, dzięki którym skarżący mają możliwość zgłaszania i przesyłania informacji o zaburzeniach i zakłóceniach w działalności instytucji finansowych podległych KNF:
  • zgłoszenie o nieuczciwej reklamie instytucji finansowych,
  • skarga na bank,
  • skarga na działalność firmy inwestycyjnej,
  • skarga na działalność funduszu inwestycyjnego,
  • skarga na spółkę publiczną,
  • skarga na spółkę prowadzącą giełdę lub rynek pozagiełdowy,
  • skarga na zakład ubezpieczeń,
  • skarga na otwarty fundusz emerytalny.

Co UKNF robi ze skargą


Po otrzymaniu skargi UKNF zwraca się do instytucji finansowej o wnikliwe zbadanie sprawy i ustosunkowanie się do postawionych zarzutów. Po analizie skargi i odpowiedzi na nią UKNF może podjąć działania mające na celu wyeliminowanie ewentualnych praktyk naruszających przepisy prawa lub interesy klientów-konsumentów. Zazwyczaj jest to wystąpienie do instytucji finansowych, w których Urząd wskazuje nieprawidłowości i wzywa do ich usunięcia. Na przykład po sygnałach klientów UKNF opracował w 2010 roku rekomendację zawierającą wzorcowy model traktowania roszczeń poszkodowanych o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego.

Zuzanna Brud
Bankier.pl

Źródło:

Do pobrania

skarganabankknfbmp
Tematy
Czy to dobry moment na inwestowanie?

Czy to dobry moment na inwestowanie?

Komentarze (3)

dodaj komentarz
~JaCek
Tu jest.
http://www.knf.gov.pl/dane_wspolne/Serwis_konsumenta/formularze/formularze_skargowe.html
~BB
Taka strona nie istnieje (komunikat na stronie knf.gov.pl) - próbowałam dzisiaj z niej skorzystać.
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki