JSW porozumiała się z obligatariuszami w sprawie spłaty 1,3 mld zł obligacji

2016-08-29 17:33
publikacja
2016-08-29 17:33

[Aktualizacja 30.08] W obecności ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego 29 sierpnia doszło do podpisania porozumienia pomiędzy zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej a obligatariuszami - PKO BP SA, BGK, PZU SA, PZU na Życie SA. Dotyczy ono warunków dalszej działalności Grupy Kapitałowej JSW oraz spłaty obligacji na kwotę 700 mln złotych oraz 163,75 mln USD (łącznie około 1,3 mld złotych wyemitowanych przez JSW w ramach programu emisji ustanowionego 30 lipca 2014 r.).

JSW porozumiała się z obligatariuszami w sprawie spłaty 1,3 mld obligacji / fot. Marek Kuwak / FORUM

Reakcję na te doniesienia widać na giełdowym wykresie spółki. Akcje JSW przed godziną 11 rosły o prawie 25% do poziomów najwyższych od dwóch lat. Kapitalizacja przekroczyła 4 mld zł. Dzisiejsze wzrosty to kontynuacja rajdu, który cieszy akcjonariuszy JSW od kilku miesięcy. Odbijające ceny węgla i klarująca się nieco sytuacja wokół spółki sprawiły, że tylko w tym roku papiery firmy z Jastrzębia podrożały o przeszło 230%. To wciąż jednak ułamek wartości, jaką JSW mogło pochwalić się zaraz po debiucie.

Kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

- Mamy za sobą bardzo trudne negocjacje. Obligatariusze stawiali wysokie wymagania w zakresie warunków dalszego finansowania Grupy JSW. Udało nam się osiągnąć porozumienie korzystne dla obu stron. Teraz jesteśmy na dobrej drodze do stabilnego rozwoju JSW – mówi minister energii Krzysztof Tchórzewski.

W ramach zawartego porozumienia uzgodniony został nowy harmonogram spłaty obligacji. Zakłada on obniżenie pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty obligacji w początkowym okresie i wydłużenie okresu spłaty o pięć lat, a więc do 2025 roku.

- Takie rozwiązanie daje nam finansowy oddech. To czas, w którym będziemy mogli skutecznie przeprowadzić działania optymalizacyjne i inwestycyjne. Będziemy realizować program działań, który umożliwia Spółce osiągnięcie dodatnich wyników finansowych – dodaje Tomasz Gawlik, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Entuzjazm przesadzony?

Dogadali się! Kapelusze i korki od szampana wystrzeliły w górę, podobnie zresztą jak kurs Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Czy jednak aby na pewno nastąpiło tak wiekopomne wydarzenie?

Nie ma sensu się spierać, podpisanie porozumienia z obligatariuszami to dla JSW bardzo ważny krok w celu uzyskania – jak to zręcznie ujął prezes Gawlik – finansowego oddechu. Bombie, która cykała w Jastrzębiu przekręcono zegar o pięć lat i dodatkowo odjęto jej trochę siły rażenia. Entuzjazm obserwowany na rynku – akcje JSW w momencie pisania tych słów drożeją o 20% - wydaje się więc zasadny. Czy na pewno?

Fakt, negocjacje trwały długo, a podpisanie porozumienia wielokrotnie odkładano w czasie. Mogło to tworzyć złudzenie niepewności. Złudzenie, ponieważ warto spojrzeć na to, z kim JSW się dogadało: PKO BP SA, BGK, PZU SA, PZU na Życie SA. Co łączy te spółki? Właściciel, ten sam zresztą co w przypadku JSW. Dogadano się więc w rodzinie.

Czytaj dalej
Adam Torchała
Redaktor

Obligatariusze rezygnują również z przysługujących im praw, na podstawie tzw. opcji put, zawartych w dotychczasowym Programie emisji obligacji, rozumianej jako możliwość wcześniejszego wykupu obligacji ze środków z emisji Euroobligacji. Ponadto zarząd JSW uzgodnił z obligatariuszami plan działań restrukturyzacyjnych, które będą realizowane przez Spółkę w celu poprawy wyniku finansowego Grupy Kapitałowej JSW i osiągnięcia długofalowej rentowności.

Jak napisano w raporcie, porozumienie przewiduje rozszerzenie katalogu zdarzeń skutkujących obowiązkiem wcześniejszego wykupu obligacji oraz nałożenie na spółkę szeregu dodatkowych zobowiązań, w tym informacyjnych.

JSW w tym roku nie rozpatruje SPO

"W tym roku, w IV kwartale, nie rozpatrujemy SPO, ten temat będziemy rozpatrywać na początku 2017 roku" - powiedział na konferencji wiceprezes JSW Robert Ostrowski, pytany o możliwą emisję akcji.

"Emisja akcji to wariant podstawowy, ale nie jest przesądzona. Będziemy go realizować, ale jeśli ceny węgla zadziałają na plus, to będziemy się zastanawiać" - powiedział dziennikarzom Ostrowski.

Dodał, że decyzja może zapaść na przełomie roku.

Pytany o potencjalną wartość emisji odpowiedział: "Mówimy o kwocie przynajmniej 500 mln zł". Proszony o doprecyzowanie powiedział, że ta kwota może mieścić się w przedziale 500-800 mln zł.

"Zakładamy, że udział Skarbu Państwa w akcjonariacie nie spadnie poniżej 34 proc." - dodał.

"Zakładamy w IV kwartale pozyskanie 300 mln zł z instrumentu dłużnego" - dodał Ostrowski.

"W zależności od tego jak będą wyglądać ceny na węgiel i koks, będziemy oceniać czy kwota zakładana w modelu finansowym na I półrocze poprzez SPO będzie konieczna, czy uzupełnimy ją nadwyżką wpływów z działalności operacyjnej" - powiedział wiceprezes.

JSW zakłada, że nakłady inwestycyjne na zakłady przeróbki mechanicznej węgla w kopalniach Budryk i Knurów-Szczygłowice wyniosą ponad 400 mln zł - poinformował wiceprezes JSW Robert Ostrowski.

"Budżet wynosi ponad 400 mln zł. Główny ciężar wydatków będzie w 2016 i 2017 roku, a nieznaczna część w 2018 roku" - powiedział wiceprezes.

Dywidenda tylko przy określonym poziomie pokrycia obsługi długu

Do czasu całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji zarząd JSW będzie mógł rekomendować walnemu zgromadzeniu JSW wypłatę dywidendy jedynie przy określonym poziomie, aktualnym i prognozowanym, wskaźnika pokrycia obsługi długu.

"Zgodnie z porozumieniem, obligatariusze rezygnują z przysługujących im praw na podstawie tzw. opcji put, rozumianej jako możliwość wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji w przypadku niewyemitowania przez JSW obligacji na międzynarodowych rynkach kapitałowych pozwalających na wykup całej kwoty programu emisji" - napisano w raporcie.

W trakcie rozmów z obligatariuszami, JSW zaproponowała działania optymalizacyjne, które będzie realizować, by poprawić wynik grupy i osiągnąć rentowność. Wśród tych działań jest przekazanie części jednostek produkcyjnych - Ruchu Jas-Mos oraz KWK Krupiński - do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, wraz z częścią załogi, odpowiednio: w drugim półroczu 2016 oraz w pierwszym kwartale 2017.

Zarząd spółki podjął też decyzję dotyczącą dezinwestycji aktywów, które nie są dla firmy strategiczne. Decyzje te dotyczyły sprzedaży akcji SEJ oraz WZK Victoria.

"Ponadto spółka planuje pozyskanie dodatkowego finansowania do końca pierwszego półrocza 2017 roku na dalsze działanie grupy kapitałowej JSW, w tym znacznej części tego finansowania już w czwartym kwartale 2016 roku" - napisano w raporcie.

"JSW na bieżąco analizuje różne formy pozyskania takiego dodatkowego finansowania, co obejmuje zarówno instrumenty dłużne, jak i equity" - podała spółka.

Dodatkowo JSW podejmuje działania, które mają doprowadzić do obniżenia łącznych kosztów działalności grupy o ok. 1,6 mld zł do roku 2025, w tym w takich obszarach jak optymalizacja zatrudnienia, struktury organizacyjnej oraz inicjatywy operacyjne w obszarach produkcji, handlu i zakupów.

W '16 oczyszczona EBITDA może być wyższa rdr, w '16 i '17 będzie strata netto

JSW zakłada, że w 2016 roku oczyszczona EBITDA może być wyższa niż w 2015 roku. W 2016 roku i 2017 roku spółka zanotuje stratę netto, od 2018 roku jest szansa na zysk - poinformował dziennikarzom wiceprezes spółki Robert Ostrowski.

"Jest szansa, że na koniec tego roku EBITDA będzie wyższa niż w 2015 roku" - powiedział Ostrowski, doprecyzowując, że chodzi o oczyszczoną EBITDĘ.

Pytany, kiedy najwcześniej spółka może zanotować zysk netto, odpowiedział:

"Rok 2016 nie pozwala nam zakładać dodatniego wyniku netto, nasz scenariusz cen na 2017 rok jest bardzo ostrożny, to będzie rok działań optymalizacyjnych (...). Jeszcze w 2017 roku wynik netto nie będzie powyżej zera, ale jest na to szansa w kolejnych latach" - powiedział Ostrowski.

JSW/PAP/B.pl

- Mamy za sobą bardzo trudne negocjacje. Obligatariusze stawiali wysokie wymagania w zakresie warunków dalszego finansowania Grupy JSW. Udało nam się osiągnąć porozumienie korzystne dla obu stron. Teraz jesteśmy na dobrej drodze do stabilnego rozwoju JSW – mówi minister energii Krzysztof Tchórzewski.

W ramach zawartego porozumienia uzgodniony został nowy harmonogram spłaty obligacji. Zakłada on obniżenie pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty obligacji w początkowym okresie i wydłużenie okresu spłaty o pięć lat, a więc do 2025 roku.

- Takie rozwiązanie daje nam finansowy oddech. To czas, w którym będziemy mogli skutecznie przeprowadzić działania optymalizacyjne i inwestycyjne. Będziemy realizować program działań, który umożliwia Spółce osiągnięcie dodatnich wyników finansowych – dodaje Tomasz Gawlik, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Obligatariusze rezygnują również z przysługujących im praw, na podstawie tzw. opcji put, zawartych w dotychczasowym Programie emisji obligacji, rozumianej jako możliwość wcześniejszego wykupu obligacji ze środków z emisji Euroobligacji. Ponadto zarząd JSW uzgodnił z obligatariuszami plan działań restrukturyzacyjnych, które będą realizowane przez Spółkę w celu poprawy wyniku finansowego Grupy Kapitałowej JSW i osiągnięcia długofalowej rentowności.

Źródło:Bankier24
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (31)

dodaj komentarz
~Adam222
Obligacje się wykupuje a nie spłaca. Wstyd. Redakcja ekonomiczna a takie błędy popełnia.
~koko
Mini hossa na JSW, wykładniczy wzrost, skok do nieba na wykresie...
Może jeszcze pójdzie, ale bardzo to ryzykowne...
~Edward_G
Przelewanie z pustego w próżne, a spółka jak była deficytowa tak jest.
~Le
Kurs przekroczył wk tej spółki , a na GPW jest wiele spółek w cenie poniżej wk i to np 25% wk.. Chyba domy maklerskie tez dostały rozkaz...
~ert
Kurs wystrzelił, a od 20 lat słyszę, że węgiel to przeżytek i jego dni są policzone. Od kilku lat słyszę, że wydobycie w Polsce jest droższe niż sprzedaż, a tu porozumienie z obligatariuszami i kurs strzela jak korek szampana. Kurka siwa o co kaman
~Załamany
Jak wy menagerowie z kopań to robicie? Koszty wydobycia w granicach 270 zł/tone cena na składzie 800 zł /tonę i macie ciągle stratę?
~amro
4 miliardy tyle co CD projekt :)
~syf
fajny artykuł szkoda tylko ze dla debili te trudne rozmowy były takie jak sie nie zgodzisz to cie odwolamy pzu bgk pko kto tam jest prezesem ludzie z pis i tak wlasnie wyglada dzisiejsza polska jakby sie nie zgodzili to za miesia szukali by nowej roboty wszyscy wiedza ze jsw to trup finansowy i giełdowy

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki