REKLAMA

Informacja o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia dokonywanego w czasie trwania wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PRIME CAR MANAGEMENT SA

2019-06-12 10:22
publikacja
2019-06-12 10:22

Informacja o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia dokonywanego w czasie trwania wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PRIME CAR MANAGEMENT SA

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, w związku z ogłoszonym w dniu 18 kwietnia 2019 r. przez spółkę PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r., poz. 1748) wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Prime Car Management Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, i odpowiednio „Wezwanie”), niniejszym informuje, że:

• przedmiotem transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ramach I fazy Wezwania (tj. od dnia 13 maja 2019 r. do dnia 22 maja 2019 r. włącznie), zrealizowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 24 maja 2019 r., były 11 244 402 akcje Spółki, stanowiące ok. 94,4% kapitału zakładowego Spółki,

• w ramach II fazy Wezwania (tj. od dnia 23 maja 2019 r. do dnia 11 czerwca 2019 r. włącznie) nie zostały złożone zapisy na sprzedaż akcji Spółki.

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki