Ile może pobrać komornik sądowy?

Sprawa Twojego zadłużenia trafiła do komornika sądowego. Ten wyegzekwował od Ciebie całe zadłużenie i pobrał należną mu opłatę. Sądzisz, że jest ona za wysoka. Jak to sprawdzić? Co jeśli rzeczywiście komornik za swoje usługi naliczył zbyt dużo?


Krok pierwszy - zasady ustalania opłaty

Komornik za prowadzenie egzekucji pobiera od dłużnika opłatę egzekucyjną. Jej wysokość zależy od tego, jaką kwotę uda mu się wyegzekwować od dłużnika. Opłata wynosi bowiem 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia. O tyle wzrośnie więc zadłużenie osoby, od której należności ściąga komornik sądowy.

Czasami opłata wynosi więcej niż 15%. W razie wyboru przez wierzyciela więcej niż dwóch sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych, opłata stosunkowa ulega podwyższeniu o 1/10 część za każdy następny sposób egzekucji.


Przykład

Jeśli egzekucja prowadzona była tylko w jeden sposób - z rachunku bankowego, opłata wynosi 15%. W przypadku minimum trzech sposobów (np. z rachunku bankowego, ruchomości, wynagrodzenia za pracę) opłata wzrasta o 1/10 część, a więc do 16,5%.


Krok drugi - jaka jest podstawa opłaty?

Wiemy już, że podstawą ustalenia wynagrodzenia komornika jest wartość wyegzekwowanego roszczenia. Co wlicza się do tej wartości? W grę wchodzi należność główna, odsetki, koszty i inne należności podlegające egzekucji wraz ze świadczeniem głównym w dniu złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji. W razie późniejszego rozszerzenia tego wniosku decyduje dzień rozszerzenia egzekucji.

Czego zatem nie wlicza się do wartości stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia komornika? Nie wlicza się kosztów toczącego się postępowania egzekucyjnego i kosztów zastępstwa przez adwokata lub radcę prawnego w tym postępowaniu egzekucyjnym.


Krok trzeci - ile za prawnika wierzyciela?

Jeżeli w imieniu wierzyciela wniosek o wszczęcie egzekucji złożył adwokat lub radca prawny, to dla dłużnika oznacza to konieczność poniesienia dodatkowych opłat - kosztów zastępstwa adwokackiego (radcowskiego) w postępowaniu egzekucyjnym. Są one uzależnione od wartości przedmiotu sprawy (kwot wskazanych we wniosku o wszczęcie egzekucji). W zależności od wartości przedmiotu sprawy wynoszą one:

1) do 500 zł - 15 zł;

2) powyżej 500 zł do 1.500 zł - 45 zł;

3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 150 zł;

4) powyżej 5.000 zł do 10 000 zł - 300 zł;

5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 600 zł;

6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 900 zł;

7) powyżej 200.000 zł - 1.800 zł.

Jeśli prowadzona była egzekucja z nieruchomości, stawki są dwukrotnie większe.


Krok czwarty - sprawdzamy, czy komornik się nie pomylił

Po zakończeniu egzekucji komornik wydaje postanowienie. W postanowieniu tym ustala koszty postępowania egzekucyjnego. Ich zasadniczym elementem jest wynagrodzenie komornika, czyli opłata egzekucyjna. Warto sprawdzić, czy ustalając jej wysokość komornik się nie pomylił na swoją korzyść.

W tym samym postanowieniu znajdzie się informacja o wysokości kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym. Jest to kwota, jaką od dłużnika pobrał komornik na poczet wynagrodzenia prawnika reprezentującego wierzyciela.

Jeśli kwoty te są zawyżone, to na to postanowienie należy złożyć do sądu skargę.

W celu ustalenia, czy komornik należycie pobrał opłatę należy:

1) Sięgnąć do zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Znajdują się w nim wymienione następujące kwoty: należność główna, odsetki na dzień złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji, koszty procesu, koszty nadania klauzuli wykonalności. Kwoty te należy zsumować.

2) Sprawdzić, na ile sposobów egzekucja była prowadzona. Gdy było ich mniej niż trzy, to opłata wynosi 15%. Za każdy kolejny wzrasta ona o 1,5%;

3) Wyliczyć, ile wynosi 15% kwoty wskazanej w pkt 1 - jeśli sposobów egzekucji nie było więcej niż trzy. Przy czterech sposobach egzekucji kwotę z pkt 1 należy przemnożyć przez 16,5%. Otrzymana kwota to opłata egzekucyjna należna komornikowi.


Krok piąty - sprawdzamy wydatki komornika

Koszty postępowania egzekucyjnego to przede wszystkim opłata egzekucyjna, czyli wynagrodzenie komornika (opłata stosunkowa). Oprócz tej opłaty na postanowieniu komornika, w którym ustala on koszty postępowania egzekucyjnego, uwidocznione są jeszcze inne kwoty związane z egzekucją. Zgodnie bowiem z art. 39 ustawy o komornikach sądowych, komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji tylko w zakresie określonym ustawą.

Wydatkami tymi są:

1) należności biegłych,

2) koszty ogłoszeń w pismach,

3) koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości,

4) należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w czynnościach,

5) koszty działania komornika poza terenem rewiru komorniczego,

6) koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym,

7) koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego.


Krok szósty -składamy skargę na komornika

Częstym błędem jest składanie skargi na zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Otrzymuje je dłużnik przy pierwszej czynności egzekucyjnej, a więc na samym jej początku. W zawiadomieniu także są wskazane kwoty składające się na wynagrodzenie komornika i prawnika wierzyciela. Nawet jeśli w zawiadomieniu zostały one zawyżone, to ze skargą do sądu trzeba poczekać. W zawiadomieniu są one podawane jedynie informacyjnie. Skarżyć się można się dopiero na postanowienie komornika wydawane w związku z zakończeniem egzekucji, w którym ustala on wysokość kosztów egzekucji i przyznaje koszty zastępstwa adwokackiego.

Jak złożyć skargę na czynności komornika? Stosowne pouczenie znajduje się w postanowieniu wydanym przez komornika. Wnosi się ją do sądu rejonowego. Ważne jest to, aby złożyć ją w terminie tygodnia od dnia otrzymania postanowienia, na które składamy skargę. Opłata sądowa za złożenie skargi wynosi 100 zł. Można ją uiścić naklejając na skardze znaczki sądowe za 100 zł lub dołączając wydruk dokonania przelewu tej kwoty na rachunek sądu z własnoręczną adnotacją na wydruku potwierdzenia przelewu, do jakiej sprawy opłata jest uiszczana i podpisem. Skargę trzeba złożyć w sądzie wraz z jej odpisem dla komornika. W skardze należy żądać uchylenia postanowienia komornika w zaskarżonej części.

Podstawa prawna:

  • art. 39-49 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. nr 133, poz. 882 ze zm.),
       
  • § 10 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (...) (Dz. U. nr 163, poz. 1349 ze zm.).


autor: Andrzej Janowski
Gazeta Podatkowa Nr 271 z dnia 2006-08-14
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 0 ~Anonim

Mój dług z 1899zl w rok urosl do 4440zl czy to normalne?

! Odpowiedz
0 1 ~Nikoś

mi komornik za mandat bagatela 100 zł kosztów komorniczych naliczył dodatkowo 550 zł . hajdukiewicz z Bełchatowa !

! Odpowiedz
4 0 ~basia

Dostałam od komornika zawiadomienie o wszczęciu postepowania . Dług wraz z pozostałymi kosztami zapłaciłam kancelarii, która złożyła wniosek do komornika w imieniu wierzyciela. Czy w tej sytuacji komornik może pobrać ode mnie jeszcze jakieś opłaty?

! Odpowiedz
0 7 ~konradD

A mnie zastanawia co innego w tym chorym kraju. Hipotetycznie składam skargę na komornika- złodzieja działającego w świetle prawa i muszę z tego tytułu zapłacić 100 zł w sądzie. Jaki to ma sens? Czy jeśli skarga zostanie rozpatrzona na moją korzyść to otrzymam zwrot tych pieniędzy?

! Odpowiedz
0 1 ~pc2

Ja przegrałem sprawę o zadośćuczynienie wraz z małżonką -Sąd wydał wyrok
abyśmy solidarnie zapłacili na rzecz strony pozwanej kwoty 1.217zł oraz zasądza się od powodów na rzecz strony pozwanej po 300zł tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego i 72zł to koszty postępowania klauzulowego razem w kwocie 1.889zł
Zaraz po rozprawie po upływie trzech miesięcy wierzyciel oddał ściagalnośc przez komornika
a komornika ściaga przez ZUS -poniewaz jesteśmy emerytami-ZUS każdego 1 miesiąca
wysyłał komornikowi po 720zł -jest już zapłacone ponad stan 1 grudnia 720zł-1 stycznia 720 i 1 luty 720zł czyli wpłacono 2.160zł jest nadpłata 271zł - doliczyć koszta egzekucyjne 150zł bo taka jest obiczona kwota - czyli pozostaje 121zł- komornik nalicza nam następna kwotę 1889zł to jakies oszustwo!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 3 ~pixi

Komornicy to oszusci sciagaja wiecej niz im sie na lezy. Czeba sie za to zabrac

! Odpowiedz
1 0 ~barbi101

W moim przypadku komornik za zakończenie postępowania(alimentacyjne)300zyla wziął 300 zyla swoich kosztów czyli 100%.Nie dziwię się że wszyscy uciekają z tego kraju bo ,dziki kraj i dzikie zasady psełdodemokracja.Tu tylko ci co przy żłobie dobrze żyją i pod swoje interesy ustalają prawo i przepisy prawne.

! Odpowiedz
3 6 ~kasia

Witam.Mi komornik za dług niezapłacone koszta rozprawy sądowej 426 zł naliczył 800 zł czyli prawie 100%.Nie wiem czy nie zostałam przez niego oszukana.

! Odpowiedz
8 6 ~Marta

Witam, jestem zielona w tym temacie jeśli mam komornika i na piśmie od niego jest napisane koszty egzekucyjne 1445,60 to czy komornik może wziasc więcej pieniędzy niż koszty egzekucyjne proszę o pomoc

! Odpowiedz
2 1 ~poper

Witaj. Koszt egzekucji to oplata za prowadzenie sprawy przez komornika. Musisz miec chyba duzy dlug bo masz wysoki koszt egzekucji. Mi komornik za laczny dlug 3,200.00 naliczyl lekko ponad 300zl. Ale z tymi .....zlodziejami sie nie wygra. Jedynie kredyt pomaga bo inaczej odsetki zabijaja

! Odpowiedz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl