REKLAMA

IZOBLOK S.A.: umowa znacząca Auria Solutions

2021-01-21 14:10
publikacja
2021-01-21 14:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-21
Skrócona nazwa emitenta
IZOBLOK S.A.
Temat
umowa znacząca Auria Solutions
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka w okresie od dnia 06 listopada 2020 roku do dnia publikacji niniejszego raportu otrzymała szereg nominacji do projektów na produkcję seryjną części samochodowych produkowanych z tworzywa EPP (dalej „zamówienia”) od spółki Auria Solutions Ltd. z siedzibą w Coleshill, Birmingham, Wielka Brytania (dalej „Kontrahent”).
Łączna wartość otrzymanych przez Spółkę od Kontrahenta zamówień w wyżej wymienionym okresie, szacowana jest na 8 335,8 tysięcy EURO co w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia 21 stycznia 2021 r. stanowi kwotę 37 769,5 tysięcy PLN. Powyższą wartość ustalono przy założeniu realizacji przez Kontrahenta zamówień w całości. Realizacja zamówień jest przewidziana na lata 2021 – 2031.
Zamówienia nie zawierają specyficznych warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień oraz zapisów dotyczących kar umownych. Zamówienia nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Spółka zakwalifikowała niniejszą informację jako poufną ze względu na wartość przedmiotu zamówienia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-21 Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu Przemysław Skrzydlak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki