REKLAMA

INTERSPORT S.A.: Treść uchwał powziętych na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. w dniu 23.09.2021 r.

2021-09-23 14:45
publikacja
2021-09-23 14:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
uchwaly_podjete_przez_WZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Treść uchwał powziętych na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. w dniu 23.09.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał z wynikami głosowania powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 23.09.2021 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska S.A. rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Podczas posiedzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów.
Załączniki
Plik Opis
uchwały podjęte przez WZ.pdfuchwały podjęte przez WZ.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-23 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu
2021-09-23 Piotr Mierzwa Prokurent Łączny
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki