REKLAMA

INTERMA TRADE S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 r.

2020-09-21 15:55
publikacja
2020-09-21 15:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 61 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-21
Skrócona nazwa emitenta
INTERMA TRADE S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Likwidator INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie informuje, że podjął decyzję o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 rok z 25 września 2020 roku, na 30 września 2020 roku.

W dniu dzisiejszym Likwidator otrzymał informację od Biegłego Rewidenta o możliwej odmowie wyrażenia wniosku o półrocznych sprawozdaniach finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej. Z uwagi na konieczność zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej celem uzyskania opinii Rady Nadzorczej odnoszącej się do odmowy wyrażenia opinii niezbędne jest przesunięcie terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 rok

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz.757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-21 Tomasz Piotrowski Likwidator Spółki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki