REKLAMA

INTERFERIE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji w drodze przymusowego wykupu i zmianie dotychczas posiadanego udziału o ponad 1 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2022-05-25 17:02
publikacja
2022-05-25 17:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2022.05.25_Zawiadomienie_o_nabyciu_akcji_w_drodze_przymusowego_wykupu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-25
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji w drodze przymusowego wykupu i zmianie dotychczas posiadanego udziału o ponad 1 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INTERFERIE S.A. w dniu dzisiejszym tj. 25.05.2022 r. otrzymał od Akcjonariusza: Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. zawiadomienie o nabyciu akcji w drodze przymusowego wykupu i zmianie dotychczas posiadanego udziału o ponad 1 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Załączniki
Plik Opis
2022.05.25 Zawiadomienie o nabyciu akcji w drodze przymusowego wykupu.pdf2022.05.25 Zawiadomienie o nabyciu akcji w drodze przymusowego wykupu.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-25 Łukasz Ciołek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki