REKLAMA

INTELIWISE: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InteliWise S.A.

2022-08-17 19:04
publikacja
2022-08-17 19:04
Zarząd INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 17 sierpnia 2022 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Efecte Oyj z siedzibą w Espoo, Finlandia („Akcjonariusz”), posiadającego akcje Spółki reprezentujące łącznie 93,41 % kapitału zakładowego Spółki, zgłoszone na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie zwołania na dzień 26 września 2022 roku w Warszawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez przyjęcie jego nowej treści, stanowiącej jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje pełną treść żądania Akcjonariusza wraz z projektami uchwał zgłoszonymi przez Akcjonariusza.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki
20220817_190444_0000143035_0000144854.pdf
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki