3,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
Inteliwise SA (ITL)

Akcjonariat - INTELIWIS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 27 092 714,25 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 6 858 915 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 359 843
Liczba głosów na WZA: 6 858 915 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,72%
Kapitał akcyjny: 685 891,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 359 843
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,72%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 7,28%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Efecte Oyj 6 359 843 (92,72%) 6 359 843 (92,72%) 2022-07-11 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-23
podwyższenie kapitału seria D3 - oferta menedżerska 113 335
22 667,00
0,10 0,20 6 258 915
625 891,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-06
podwyższenie kapitału seria D2 - oferta menedżerska 56 665
5 666,50
0,10 0,10 6 145 580
614 558,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-06
podwyższenie kapitału seria D1 - Corenson Investments Ltd 600 000
4 200 000,00
0,10 7,00 6 088 915
608 891,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 600 000
0,10 6 858 915
685 891,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-26
seria C - subskrypcja prywatna 2008-02-06 488 915
4 889 150,00
0,10 10,00 5 488 915
548 891,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-05-29
seria B1 - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B1 (Capital Corporation sp. z o.o.) 2008-02-06 200 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B (Asseco Poland SA) 2008-02-06 625 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2009-10-12 4 116 680
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2016-11-07 600 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Xanthippe Investments Ltd. 0 (-2 006 246) 0,00 (-29,25) 0 (-2 006 246) 0,00 (-29,25) 2022-07-01
Strzałkowski Marcin 0 (-899 362) 0,00 (-13,11) 0 (-899 362) 0,00 (-13,11) 2022-07-01
Macioch Elżbieta 0 (-600 000) 0,00 (-9,59) 0 (-600 000) 0,00 (-9,59) 2022-07-01
Górka Marek 0 0,00 0 0,00 2022-07-01
Efecte Oyj 6 175 244 90,03 6 175 244 90,03 2022-07-01
Asseco Poland SA 0 (-500 000) 0 (-8,21) 0 (-500 000) 0 (-8,21) 2022-07-01
Strzałkowski Marcin ZWZ 899 362 (205 767) 13,11 (2,03) 899 362 (205 767) 13,11 (2,03) 2021-07-27
Xanthippe Investments Ltd. 2 006 246 (-274 357) 29,25 (-4,00) 2 006 246 (-274 357) 29,25 (-4,00) 2021-03-01
Xanthippe Investments Ltd. 2 280 603 (-50 838) 33,25 (-0,74) 2 280 603 (-50 838) 33,25 (-0,74) 2021-02-15
GPV I FIZ AN 282 598 (-267 402) 4,12 (-3,90) 282 598 (-267 402) 4,12 (-3,90) 2020-07-13
Xanthippe Investments Ltd. 2 331 441 (-7 307) 33,99 (-3,38) 2 331 441 (-7 307) 33,99 (-3,38) 2020-06-30
GPV I FIZ AN 550 000 8,02 550 000 8,02 2019-12-30
Vasto Investment s.a.r.l. 340 398 (-35 142) 5,00 (-1,00) 340 398 (-35 142) 5,00 (-1,00) 2019-03-08
Xanthippe Investments Ltd. 2 338 748 37,37 (3,27) 2 338 748 37,37 (3,27) 2017-04-07
Xanthippe Investments Ltd. 2 338 748 (-300 000) 34,10 (-8,05) 2 338 748 (-300 000) 34,10 (-8,05) 2017-04-07
Trojanowicz Marek 295 290 (-86 446) 4,72 (-1,37) 295 290 (-86 446) 4,72 (-1,37) 2016-09-27
Macioch Elżbieta 600 000 9,59 (8,71) 600 000 9,59 (0,78) 2015-11-04
Macioch Elżbieta 600 000 0,88 600 000 8,81 2015-11-04
Corenson Investment Ltd. 0 (-600 000) 0,00 (-9,85) 0 (-600 000) 0,00 (-9,85) 2015-11-04
Vasto Investment s.a.r.l. 375 540 6,00 (0,48) 375 540 6,00 (0,48) 2015-02-18
Vasto Investment s.a.r.l. 375 540 5,52 375 540 5,52 2015-02-18
Trojanowicz Marek 381 736 (-232 699) 6,09 (-3,72) 381 736 (-232 699) 6,09 (-3,72) 2015-02-18
Strzałkowski Marcin 693 595 11,08 (0,97) 693 595 11,08 (0,97) 2015-02-18
Strzałkowski Marcin 693 595 (-159 505) 10,11 (-3,52) 693 595 (-159 505) 10,11 (-3,52) 2015-02-18
Xanthippe Investments Ltd. 2 638 748 (-165 000) 42,15 (-2,64) 2 638 748 (-165 000) 42,15 (-2,64) 2015-02-06
Trojanowicz Marek 614 435 (1 800) 9,81 (0,03) 614 435 (1 800) 9,81 (0,03) 2011-06-29
Trojanowicz Marek 612 635 (-564) 9,78 (-0,01) 612 635 (-564) 9,78 (-0,01) 2011-06-29
Xanthippe Investments Ltd. 2 803 748 44,79 2 803 748 44,79 2010-10-14
Trojanowicz Marek 613 199 (-7 768) 9,79 (-0,13) 613 199 (-7 768) 9,79 (-0,13) 2010-10-14
Strzałkowski Marcin 853 100 (-10 869) 13,63 (-0,17) 853 100 (-10 869) 13,63 (-0,17) 2010-10-14
Strzałkowski Marcin 863 969 (500) 13,80 (0,01) 863 969 (500) 13,80 (0,01) 2010-10-01
Trojanowicz Marek 620 967 (12 467) 9,92 (-2,25) 620 967 (12 467) 9,92 (-2,25) 2010-06-30
Strzałkowski Marcin 863 469 (11 969) 13,79 (-3,24) 863 469 (11 969) 13,79 (-3,24) 2010-06-30
Corenson Investment Ltd. 600 000 9,85 (0,27) 600 000 9,85 (0,27) 2010-03-31
Corenson Investment Ltd. 600 000 9,58 600 000 9,58 2010-03-31
Trigon DM SA 233 172 (-54 000) 4,24 (-0,99) 233 172 (-54 000) 4,24 (-0,99) 2008-12-19
Trigon DM SA 287 172 (187 172) 5,23 (3,41) 287 172 (187 172) 5,23 (3,41) 2008-12-18
Trigon DM SA 100 000 (-192 116) 1,82 (-3,50) 100 000 (-192 116) 1,82 (-3,50) 2008-06-30
Trigon DM SA 292 116 (192 116) 5,32 (3,50) 292 116 (192 116) 5,32 (3,50) 2008-06-17
Trigon DM SA 100 000 1,82 100 000 1,82 2008-06-16
Trojanowicz Marek 608 500 12,17 (1,09) 608 500 12,17 (1,09) 2008-01-23
Trojanowicz Marek 608 500 11,08 (1,09) 608 500 11,08 (1,09) 2008-01-23
Trojanowicz Marek 608 500 9,99 (0,27) 608 500 9,99 (0,27) 2008-01-23
Trojanowicz Marek 608 500 9,72 608 500 9,72 2008-01-23
Strzałkowski Marcin 851 500 17,03 (1,52) 851 500 17,03 (1,52) 2008-01-23
Strzałkowski Marcin 851 500 15,51 (1,53) 851 500 15,51 (1,53) 2008-01-23
Strzałkowski Marcin 851 500 13,98 (0,38) 851 500 13,98 (0,38) 2008-01-23
Strzałkowski Marcin 851 500 13,60 851 500 13,60 2008-01-23
Sokrates Inwestycje sp. z o.o. 2 840 000 56,79 (5,05) 2 840 000 56,79 (5,05) 2008-01-23
Sokrates Inwestycje sp. z o.o. 2 840 000 51,74 (5,10) 2 840 000 51,74 (5,10) 2008-01-23
Sokrates Inwestycje sp. z o.o. 2 840 000 46,64 (1,27) 2 840 000 46,64 (1,27) 2008-01-23
Sokrates Inwestycje sp. z o.o. 2 840 000 45,37 2 840 000 45,37 2008-01-23
Asseco Poland SA 500 000 8,21 (0,23) 500 000 8,21 (0,23) 2008-01-23
Asseco Poland SA 500 000 7,98 (0,64) 500 000 7,98 (0,64) 2008-01-23
Asseco Poland SA 500 000 7,34 (-2,66) 500 000 7,34 (-2,66) 2008-01-23
Asseco Poland SA 500 000 10,00 (0,90) 500 000 10,00 (0,90) 2008-01-23
Asseco Poland SA 500 000 9,10 500 000 9,10 2008-01-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.