REKLAMA

INTELIWISE: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy InteliWISE S.A. w dniu 27.07.2021 r.. Powołanie Członka Rady Nadzorczej.

2021-07-28 13:31
publikacja
2021-07-28 13:31
Zarząd InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu:
- treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 lipca 2021 r., wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż:
- Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 lipca 2021 r.;
- podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 lipca 2021 r. nie wystąpiły uchwały, które byłyby poddawane pod głosowanie, a nie zostały podjęte;
- do żadnej z uchwał objętych protokołem ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego w dniu 27 lipca 2021 r. nie zgłoszono sprzeciwów.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 22 pkt. 1 Statutu Spółki, powołało w dniu 27.07.2021 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Borzestowskiego.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu życiorys zawodowy Pana Marka Borzestowskiego.

Podstawa Prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7) oraz § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20210728_133136_0000135439_0000133653.pdf
20210728_133136_0000135439_0000133654.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki