REKLAMA

INTELIWISE S.A.: Informacja o wyborze projektu InteliWise S.A. do dofinansowania przez PARP

2021-08-10 17:51
publikacja
2021-08-10 17:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-10
Skrócona nazwa emitenta
INTELIWISE S.A.
Temat
Informacja o wyborze projektu InteliWise S.A. do dofinansowania przez PARP
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd InteliWise S.A. z siedzibą w Warszawie „Emitent” informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ”PARP” o wyborze do dofinansowania projektu Emitenta „Internacjonalizacja szansą na rozwój InteliWISE S.A.”, w ramach Programu Operacyjnego „Polska Wschodnia 2014-2020”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Celem projektu jest przygotowanie do wejścia na rynki zagraniczne z produktem Conversational AI
dla ecommerce. Produkt ten powstał w wyniku własnych prac Emitenta B+R i jest on oparty na całkowicie nowym silniku klas, łączącym rozwiązania analizy mowy, analizę języka naturalnego NLU/NLP, modułu wirtualnej konwersacji oraz integracji z wiodącymi systemami IT.
Wartość projektu Emitenta wynosi 638 000,00 zł.
Wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania wynosi 542 300,00 zł.

Ostateczna kwota dofinansowania i pozostałe warunki realizacji projektu zostaną określone w umowie pomiędzy Emitentem i PARP, o czym Emitent będzie informował na bieżąco.

Podstawa prawna:
Informacja o zawarciu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta i przychody Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-10 Marcin Strzałkowski Prezes Zarządu Marcin Strzałkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Znajdź dla siebie najlepsze konto premium!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki