0,8600 zł
-5,49% -0,0500 zł
INC S.A. (INC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
INC_jednostkowy_raport_roczny_za_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INC_SA_Sprawozdanie_z_badania_2019_JSF_podpis.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dotyczace_sprawozdan_rocznych_za_2018_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dotyczace_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 3 708 4 302 869 1 013
II. Przychody ze sprzedaży usług i towarów 615 497 144 117
III. Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów 387 290 91 68
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 943 -4 411 -1 158 -1 039
V. Zysk (strata) netto -5 236 -3 667 -1 227 -864
VI. Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej -857 -811 -201 -191
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 869 142 204 33
VIII. wpływy ze zbycia papierów wartosciowych 1 878 2 149 440 506
IX. wydatki na zakup papierów wartościowych 952 2 405 223 567
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -32 -102 -7 -24
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych -20 -771 -5 -182
XII. Aktywa razem 15 780 20 095 3 670 4 818
XIII. Zobowiązania 1 482 597 345 143
XIV. Rezerwy 61 20 14 5
XV. Kapitał (fundusz) akcyjny 16 686 16 686 3 880 4 001
XVI. Kapitał własny 14 220 19 458 3 307 4 665
XVII. Liczba akcji 8 343 099 8 343 099 8 343 099 8 343 099
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) -0,63 -0,44 -0,15 -0,10
XIX. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) -0,63 -0,44 -0,15 -0,10
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 1,70 2,33 0,40 0,56
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Wybrane
dane finansowe dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane
są na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2017 roku. Poszczególne
pozycje aktywów i pasywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej
przeliczone są po kursie 4,3000 zł/EUR  na
dzień 31 grudnia2018 roku oraz 4,1709 zł /EUR na dzień 31 grudnia 2017
roku, które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy.
Poszczególne pozycje sprawozdania z wyników działalności oraz
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych zostały przeliczone po
kursie 4,2669 zł/EUR na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz 4,2447 zł/EUR  na
dzień 31 grudnia 2017 roku, które są średnią arytmetyczną kursów
ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
INC_jednostkowy_raport_roczny_za_2018.pdfINC_jednostkowy_raport_roczny_za_2018.pdf Jednostkowy raport roczny INC SA za rok 2018.
INC SA Sprawozdanie z badania_2019_JSF_podpis.pdfINC SA Sprawozdanie z badania_2019_JSF_podpis.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania fonansowego INC SA za rok 2018.
Oświadczenie RN dotyczące sprawozdań rocznych za 2018 rok.pdfOświadczenie RN dotyczące sprawozdań rocznych za 2018 rok.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące rocznych sprawozdań za rok 2018
Oświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu.pdfOświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-17 Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Paweł Śliwiński
2019-04-17 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-17 Jadwiga Krajewska Kancelaria Biegłego Rewidenta Jadwiga Krajewska
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.