INC: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

2020-08-05 16:34
publikacja
2020-08-05 16:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-05
Skrócona nazwa emitenta
INC
Temat
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja pana Krzysztofa Nowaka z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki niniejszym dziękuje panu Krzysztofowi Nowakowi za współpracę.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym powołało do składu Rady Nadzorczej pana Marcina Ostaszewskiego.

Marcin Ostaszewski:
prawnik, adwokat, absolwent UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Jest partnerem w kancelarii Mikulewicz Ostaszewski Kancelaria adwokacka spółka partnerska w Warszawie. Posiada uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego. Pracował w kancelariach prawnych zajmujących się obsługą przedsiębiorstw; pełnił także funkcję syndyka lub tymczasowego nadzorcy sądowego dla licznych podmiotów gospodarczych.
Według złożonego oświadczenia, Pan Marcin Ostaszewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki