REKLAMA

IDEON S.A.: Zmiana terminu publikacji rocznego raportu finansowego Spółki za 2018 r.

2019-04-25 19:29
publikacja
2019-04-25 19:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-25
Skrócona nazwa emitenta
IDEON S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji rocznego raportu finansowego Spółki za 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd emitenta informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu finansowego rocznego Spółki za 2018 rok, z dnia 26 kwietnia 2019 roku na dzień 31 maja 2019 roku.
Roczny raport finansowy Spółki za 2018 rok został przekazany biegłemu z opóźnieniem. Dlatego Spółka podpisała aneks do zawartej umowy na badanie i wyznaczyła nowy termin publikacji na dzień 31 maja 2019 roku.
Opóźnienie sporządzenia sprawozdania przez Spółkę było spowodowane trwającym głosowaniem wierzycieli i w związku z powyższym faktem na bieżąco odbywała się weryfikacja kart do głosowania z saldami i danymi teleadresowymi wierzycieli.
Pomimo wyznaczonego terminu głosowania spływ kart jest opóźniony. Spółka planuje złożenie wniosku o zatwierdzenie układu na dzień 15 maja 2019 roku. Efekt układu zostanie ujęty w księgach rachunkowych dłużnika za 2019 rok po zakończeniu procesu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-25 Mariusz Jabłoński Prezes Zarządu Mariusz Jabłoński
2019-04-25 Jerzy Puchowicz Prokurent Jerzy Puchowicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki