REKLAMA
PIT 2023

HOLLYWOOD S.A.: wyniki finansowe

2023-11-29 16:24
publikacja
2023-11-29 16:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_3Q_2023_GK_HSA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 124923 105161 27292 22432
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej 10999 5316 2403 1134
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem 4987 892 1090 190
IV. przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21364 22788 4667 4861
V. Przepływy srodków pieniężnych działalności inwestycyjnej -9075 -20108 -1983 -4289
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -12970 -1983 -2834 -423
VII. Aktywa razem 243366 246057 52499 52465
VIII. Kapitał własny jednostki 117807 114368 25414 24386
IX. Kapitał podstawowy 67091 67091 14473 14305
X. Zobowiązania długoterminowe 65211 70943 14067 15127
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_3Q_2023_GK_HSA.pdfRozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_3Q_2023_GK_HSA.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Adam Andrzej Konieczkowski Prezes zarzadu
2023-11-29 Sebastian Szostak Wiceprezes zarzadu
2023-11-29 Paweł Mielczarek Wiceprezes zarzadu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki