REKLAMA

HM INWEST S.A.: wyniki finansowe

2021-11-30 17:48
publikacja
2021-11-30 17:48
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
HM_raport_okresowy_za_3_kwartal_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży 158 069 42 689 34 676 9 610
II. Zysk przed opodatkowaniem 22 959 -2 605 5 037 -586
III. Zysk netto 17 976 -2 461 3 943 -554
IV. Aktywa trwałe 29 590 31 022 6 387 6 722
V. Zapasy 124 179 145 100 26 804 31 442
VI. Należności krótkoterminowe 20 680 12 967 4 463 2 810
VII. Środki pieniężne i inne aktywa finansowe 17 278 14 495 3 729 3 140
VIII. Kapitał własny 49 399 31 984 10 663 6 931
IX. Zobowiązania długoterminowe 66 980 42 593 14 457 9 230
X. Zobowiązania krótkoterminowe 78 361 130 392 16 914 28 255
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
HM raport okresowy za 3 kwartał 2021.pdfHM raport okresowy za 3 kwartał 2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-30 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki