REKLAMA

HM INWEST S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 18:40
publikacja
2021-09-30 18:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
HM_raport_okresowy_za_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_HM_Inwest_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_GK_HM_Inwest_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży 134 095 612 29 642 932 29 489 711 6 674 382
II. Zysk przed opodatkowaniem 20 727 718 -2 313 877 4 558 348 -520 991
III. Zysk netto 16 172 030 -2 329 328 3 562 435 -524 470
IV. Aktywa trwałe 27 946 283 31 022 219 6 181 712 6 722 332
V. Zapasy 90 129 348 145 100 193 19 936 593 31 442 358
VI. Należności krótkoterminowe 22 401 385 12 966 706 4 955 182 2 809 809
VII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15 573 223 14 495 075 3 444 794 3 140 997
VIII. Kapitał własny 48 157 012 31 984 780 10 652 321 6 930 914
IX. Zobowiązania długoterminowe 46 128 949 42 592 937 10 203 714 9 229 639
X. Zobowiązania krótkoterminowe 64 447 312 130 392 520 14 255 732 28 255 292
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
HM raport okresowy za I półrocze 2021.pdfHM raport okresowy za I półrocze 2021.pdf
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_HM Inwest 30.06.2021.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_HM Inwest 30.06.2021.pdf
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_GK HM Inwest 30.06.2021.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_GK HM Inwest 30.06.2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki