REKLAMA

HM INWEST S.A.: wyniki finansowe

2019-11-29 14:10
publikacja
2019-11-29 14:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
HM_Inwest__raport_okresowy_za_3_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do
I. Aktywa trwałe 40094 29465,4 9167,2 6852,4
II. Zapasy 109871,3 59457,1 25121,4 13827,2
III. Nalezności krótkoterminowe 12337,5 9507,9 2820,9 2211,1
IV. Środki pienieżne i inne aktywa pieniężne 16745,5 6097,2 3828,7 1417,9
V. Kapitał własny 16648,6 25786,4 3806,6 5996,8
VI. Zobowiązania długoterminowe 35100 51871,4 8025,4 12063
VII. Zobowiązania krótkoterminowe 127427,6 27112,7 29135,6 6305,2
VIII. Przychody netto za sprzedaży 30326,2 23504,1 7038,5 5525,8
IX. Zysk przed opodatkowaniem -7513,9 279,8 -1743,9 -140,5
X. Zysk netto -6881,8 -318 -1597,2 -74,7
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
HM Inwest raport okresowy za 3 kwartał 2019.pdfHM Inwest raport okresowy za 3 kwartał 2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki