REKLAMA

HM INWEST S.A.: Podpisanie warunkowej umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną

2023-08-11 08:07
publikacja
2023-08-11 08:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-11
Skrócona nazwa emitenta
HM INWEST S.A.
Temat
Podpisanie warunkowej umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki HM INWEST S.A. informuje, że w dniu 17 maja 2023 roku spółka zależna HM INWEST S.A. Osiedle Botaniczne Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie zawarła ze spółką NAPOLLO 39 Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przedwstępną umowę sprzedaży, na mocy której Napollo 39 Sp. z o.o. jako Kupujący i Osiedle Botaniczne Sp. z o.o. jako Sprzedający zobowiązali się zawrzeć umowę sprzedaży (dalej „Umowa Przyrzeczona") nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Białołęka pod warunkami określonymi w Umowie Przedwstępnej, za cenę wynoszącą 18.500.000,00 zł (osiemnaście milionów pięćset tysięcy złotych) netto (dalej „Cena").

Zawarcie Umowy Przyrzeczonej jest uzależnione od spełnienia się szeregu warunków, w tym m.in. pozytywnego wyniku badania due diligence oraz uzyskania dla nieruchomości pozwolenia na budowę.

Stosownie do postanowień Umowy Przedwstępnej, po zawarciu Umowy Przedwstępnej, Kupujący przystąpił do badania due diligence. W przypadku negatywnego wyniku badania due diligence Kupujący uprawniony był do jednostronnego odstąpienia od Umowy Przedwstępnej. W związku z pozytywnym wynikiem badania due diligence, Kupujący w dniu 8.08.2023 r. złożył do depozytu notarialnego kwotę zadatku stanowiącą 10% ceny netto transakcji.

Ostateczny termin zawarcia Umowy Przyrzeczonej to 17 maja 2025 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-11 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki