REKLAMA

HARPER HYGIENICS S.A.: wyniki finansowe

2020-10-21 10:38
publikacja
2020-10-21 10:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
0_HARPER_HYGIENICS_SF_jednostkowe_1Q2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HARPER_HYGIENICS_raport_kwartalny_1Q2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30
I. PRZYCHODY NETTO ZA SPRZEDAŻY 65 577.1 57 178.7 14 558.4 13 345.9
II. ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 18 044.0 10 630.1 4 005.8 2 481.1
III. ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 5 048.4 537.7 1 120.8 125.5
IV. ZYSK (STRATA) BRUTTO 7 022.4 41.5 1 559.0 9.7
V. ZYSK (STRATA) NETTO 5 940.1 10.8 1 318.7 2.5
VI. EBITDA 8 088.1 3 560.9 1 795.6 831.1
VII. AKTYWA TRWAŁE 165 806.0 174 514.1 37 126.3 41 042.8
VIII. AKTYWA OBROTOWE 98 370.7 72 584.1 22 026.6 17 070.6
IX. AKTYWA RAZEM 264 176.7 247 098.2 59 152.9 58 113.4
X. KAPITAŁ WŁASNY 63 347.6 59 148.7 14 184.4 13 910.8
XI. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 79 694.8 46 041.7 17 844.8 10.828.3
XII. ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE 121 134.3 141 907.8 27 123.7 33 374.4
XIII. PASYWA RAZEM 264 176.7 247 098.2 59 152.9 58 113.5
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
0_HARPER HYGIENICS_SF_jednostkowe_1Q2020.pdf0_HARPER HYGIENICS_SF_jednostkowe_1Q2020.pdf Skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe HARPER HYGIENICS S.A. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku
HARPER HYGIENICS raport kwartalny 1Q2020.pdfHARPER HYGIENICS raport kwartalny 1Q2020.pdf Raport kwartalny HARPER HYGIENICS S.A. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-21 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
2020-10-21 Andrzej Kowalski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki