REKLAMA

HARPER HYGIENICS S.A.: Zmiana warunków spłaty kredytu udzielonego Emitentowi

2020-08-03 12:24
publikacja
2020-08-03 12:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-03
Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.
Temat
Zmiana warunków spłaty kredytu udzielonego Emitentowi
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w wyniku podjętych negocjacji mających na celu zmianę warunków oraz terminów spłaty zobowiązań Spółki wobec mBank Spółki Akcyjnej (dalej: "Kredytodawca") z siedzibą w Warszawie zawarł następujące aneksy do umów zawartych z Kredytodawcą:

1) aneks nr 11 z dnia 31.07.2020 r. do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 02/236/15/Z/VW z dnia 23.06.2015, o zawarciu której Emitent informował w treści raportu bieżącego 15/2015 z dnia 23.06.2015, 21/2015 z dnia 22.09.2015, 11/2016 z dnia 11.05.2016; na podstawie powyższego Aneksu okres, w którym Emitent jest uprawniony do wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym, został przedłużony do dnia 28 stycznia 2021 r.
2) aneks nr 11 z dnia 31.07.2020 r. do Umowy ramowej nr 02/131/16/Z/PX z dnia 19.04.2016; na podstawie powyższego Aneksu okres, w którym Kredytodawca udostępnił Emitentowi linię kredytową, został przedłużony do dnia 29 stycznia 2021 r.

Dodatkowo Emitent informuje, iż w dniu 31 lipca 2020 r., otrzymał od Kredytodawcy potwierdzenie uruchomienia finansowania wynikającego z treści aneksów, o których mowa w punktach 1) i 2) powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-03 DMITRIJ KOSTOJANSKIJ PREZES ZARZĄDU
2020-08-03 ANDRZEJ KOWALSKI CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki