REKLAMA

HARPER HYGIENICS S.A.: Wybór Biegłego Rewidenta

2020-10-12 14:54
publikacja
2020-10-12 14:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-12
Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.
Temat
Wybór Biegłego Rewidenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej Emitent) informuje, że w dniu 12 października 2020 roku, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, podpisał umowę do przeprowadzenia badania i przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego ze Spółką Strategia Audit Sp. z o.o. Sp.k., podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych (numer ewidencyjny KIBR - 4036), z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 12A, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539118.
Strategia Audit Sp. z o.o. Sp.k. zobowiązała się do przeprowadzenia badania i przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za następujące okresy:
a) Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 marca 2021 roku;
b) Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 marca 2022 roku;
c) Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 marca 2023 roku
d) Przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.04.2020-31.09.2020
e) Przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.04.2021-31.09.2021
f) Przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.04.2022-31.09.2022

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-12 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
2020-10-12 Andrzej Kowalski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki