REKLAMA

GetBack. Przybywa skarg na Idea Bank

Wojciech Boczoń2018-07-31 14:04analityk Bankier.pl
publikacja
2018-07-31 14:04

Skargi na sprzedawców obligacji GetBack przybierają na sile. Ponad połowa wszystkich zgłoszeń do Rzecznika Finansowego wpłynęła w lipcu. Klienci Idea Banku skarżą się, że obiecywano im bezpieczeństwo i „miękkie gwarancje” w przypadku problemów. Bank odpowiada, że nie jest w stanie oszacować szkody i odrzuca część reklamacji.

Minął kolejny miesiąc od wybuchu afery z obligacjami GetBacku, a klienci nadal nie są w stanie uzyskać od nikogo zapewnień, czy uda się im odzyskać zainwestowane pieniądze. Do biura Rzecznika Finansowego płyną skargi na Idea Bank i podmioty uczestniczące w dystrybucji obligacji. Jak się dowiedziałem, do tej pory wpłynęło już 67 wniosków z prośbą o podjęcie interwencji, przy czym tylko w lipcu ponad 30. To jednak nie koniec. Rzecznik spodziewa się dalszego napływu skarg związanego z zamykaniem kolejnych reklamacji. Złożenie reklamacji jest bowiem warunkiem koniecznym do zaskarżenia instytucji w Biurze Rzecznika Finansowego.

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Rzecznik Finansowy sprawdza, jak sprzedawano obligacje

Zdecydowana większość wniosków, bo aż 52, dotyczy Idea Banku i marki Lion’s Bank. 6 wniosków dotyczy Getin Noble Banku, 3 - Noble Securities, pozostałe pojedyncze sprawy odnoszą się do działalności Polskiego Domu Maklerskiego i samego GetBacku – wynika z informacji, jakich udzieliło nam Biuro Rzecznika Finansowego na koniec lipca.

– Niezależnie jednak od indywidualnych skarg klientów, Rzecznik skierował do wszystkich podmiotów, które mogły brać udział w procesie dystrybucji obligacji GetBack pisma z prośbą o udzielenie wyjaśnień i przedstawienie dokumentów obrazujących przebieg procesu dystrybucji. Aktualnie analizujemy odpowiedzi otrzymane od podmiotów – mówi Agnieszka Wachnicka, dyrektor wydziału klienta rynku bankowo-kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego.

– Skargi dotyczące podmiotów prowadzących dystrybucję obligacji ogniskują się na kwestiach wprowadzenia w błąd co do charakteru inwestycji – dodaje.

Postępowanie sprawdzające prowadzi także UOKiK

Z sygnałów docierających do Urzędu wynika, że ludzie, którym oferowano obligacje korporacyjne nie byli typowymi inwestorami. Byli to zwykli konsumenci, którzy odłożyli na lokacie oszczędności, pieniądze ze spadku czy sprzedaży mieszkania, a następnie zostali namówieni na zakup obligacji korporacyjnych, mimo że nie byli zainteresowani tak ryzykownymi instrumentami finansowymi. 

 - Sprawdzamy w postępowaniach wyjaśniających, w jaki sposób sama spółka, banki i domy maklerskie oferowały konsumentom obligacje korporacyjne GetBacku – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. – Klienci, którzy skarżą się do UOKiK-u, twierdzą, że ten produkt był im przedstawiany jako bezpieczna lokata. O podejmowanych przez nas działaniach poinformowaliśmy Centralne Biuro Antykorupcyjne - dodaje. W maju pracownicy UOKiK-u przeprowadzili kontrolę w biurach GetBacku w Warszawie i we Wrocławiu. W toku są 3 postępowania wyjaśniające dotyczące: Idea Banku i Polskiego Domu Maklerskiego, Mercurius Financial Advisors oraz samego GetBacku.

Klienci: Prano mózgi i obiecywano miękkie gwarancje

Wydają się to potwierdzać zgłoszenia czytelników, które licznie wpłynęły do redakcji Bankier.pl. Wyłania się z nich niepokojący obraz praktyk stosowanych przez pracowników Idea Banku przy sprzedaży obligacji GetBacku. Zdaniem inwestorów doradcy wprowadzali w błąd, zapewniając, że obligacje korporacyjne są w 100 proc. bezpieczne. Posługiwali się terminem „lokata w obligacje”, a nie inwestycja. Zachęcali do zrywania lokat bankowych i ich rolowania w papiery GetBacku. Padają daty rozmów, nazwiska doradców.

– Lokata w obligacje była przedstawiona jako bardzo bezpieczna. Pracownik Idei zapewnił nas, że bank udziela miękkich gwarancji na wykup obligacji w razie jakichś problemów – opowiada jedna z czytelniczek. – Doradca wydzwaniał do mnie po 5 razy dziennie, zapewniając, że jest to bardzo pewna inwestycja. Równie pewna co lokata bankowa. Nie ma takiej możliwości, żeby stało się coś złego – napisał klient Lion’s Banku. – W odpowiedzi na pytanie o ryzyka dowiedziałem się, że nie ma żadnych ryzyk, firma jest pewna i ma dobrą sytuacje finansową – dodał kolejny.

– Miałam bezpieczną lokatę w Idea Banku, którego od wielu lat jestem stałą klientką. W czerwcu 2017 roku zostałam telefonicznie wezwana przez doradcę bankowego, który namawiał mnie do zerwania lokaty, bez straty odsetek i zakup obligacji na bardzo korzystnych warunkach. Twierdził, że ofertę przygotowano specjalnie dla mnie jako stałej klientki. Przez dwa dni prano mi mózg w bardzo przyjaznej atmosferze – opowiada kolejna inwestorka.

Poprosiliśmy biuro prasowe Idea Banku o odniesienie się do tych zarzutów. Otrzymaliśmy lakoniczną odpowiedź: – Każdy sygnał jest wyjaśniany przez bank indywidualnie.

Czarnecki daje słowo: Zasadne reklamacje uznamy

Pod koniec maja 2018 roku Leszek Czarnecki, główny udziałowiec Idea Banku, zapewnił w trakcie Konferencji Wall Street, że wszystkie zasadne reklamacje zostaną uznane. – Jeżeli rzeczywiście były „misselle”, to ja mogę tylko powiedzieć, że z góry za nie przepraszam i, że to nie jest powód, z którego mógłbym być dumny – przekonywał. Podkreślił jednak, że bank, tak jak klienci banku, pozostaje w sprawie GetBacku jednym z podmiotów pokrzywdzonych i poszkodowanych

Zapytaliśmy Idea Bank, ile reklamacji do tej pory uznał za zasadne. Nie dostaliśmy odpowiedzi. – Bank nie udziela bardziej szczegółowych informacji o reklamacjach klientów banku, ponieważ są one objęte zarówno tajemnicą bankową (co do danych klienta banku), jak i tajemnicą przedsiębiorstwa, o której mowa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – napisało w odpowiedzi na nasze pytanie biuro prasowe Idea Banku.

Dodano, że każde pojawiające się zgłoszenie reklamacyjne podlega indywidualnemu rozpoznaniu. Wdrożono specjalny proces o wielostopniowym charakterze „wymagający wszechstronnej analizy sprawy, w tym sytuacji indywidualnej klienta banku”. Zarząd banku nadał temu procesowi wysoki priorytet. W proces zaangażowany jest oprócz zarządu także szereg komórek organizacyjnych banku. – Niezależnie od wystąpienia ryzyka braku płynności po stronie emitenta obligacji korporacyjnych, tj. GetBacku, bank uznał, że należy włączyć się w pomoc dla klientów, w uzasadnionych przypadkach – pisze biuro prasowe.

Widziały gały, co brały

Jak taka pomoc wygląda w praktyce? Jak pisaliśmy już na łamach Bankier.pl, Idea Bank odrzuca jednak argumenty o celowym wprowadzaniu w błąd i naganianiu na obligacje GetBacku. – W reklamacji podnosi Pani, że obligacje spółki GetBack nabyła Pani w skutek zapewnień doradcy, co do bezpieczeństwa inwestycji i pewności zysku. Po dokonaniu czynności sprawdzających w Banku, Bank dotychczas nie znalazł podstaw, by uznać ten zarzut za udowodniony – czytamy odpowiedzi na reklamację jednej z czytelniczek.

- W opinii Banku dokonywała Pani własnej oceny co do poziomu bezpieczeństwa inwestycji i miała Pani świadomość ryzyka związanego z nabyciem obligacji. Bank dotychczas nie jest w posiadaniu dowodów potwierdzających, że w chwili podejmowania decyzji o inwestycji w obligacje GetBack mogła Pani pozostawać w uzasadnionym przeświadczeniu, że z instrumentem, jakim są obligacje korporacyjne, nie wiąże się żadne ryzyko - czytamy dalej.

Bank tłumaczy też, że postępowanie w zakresie reklamacji uzależnione jest od precyzyjnego oszacowania szkody, jaka wystąpiła u klienta. – Na tym etapie oszacowanie szkody nie jest możliwe, gdyż uzależnione jest ono od ostatecznej treści układu GetBacku z wierzycielami w procesie restrukturyzacji, w szczególności uzależnienia zaproponowanych warunków od wartości posiadanych obligacji – mówią przedstawiciele banku.

UOKiK: składajcie reklamacje, żądajcie zwrotu wpłaconych kwot

Z sygnałów, które docierają od naszych czytelników wynika, że odpowiedź na część reklamacji zostanie wydłużona do 60 dni. Prawo dopuszcza taką możliwość przy bardziej skomplikowanych przypadkach. Na tę chwilę obligatariuszom pozostaje czekać na wyniki postępowania restrukturyzacyjnego. Bank utrzymuje bowiem, że klienci nie ponieśli jeszcze żadnej szkody. Niestety można się spodziewać, że uzyskanie pozytywnej odpowiedzi na reklamację będzie graniczyło z cudem. Stworzyłoby to bowiem precedens i skłoniło innych klientów do walki o swoje pieniądze.

Niemniej UOKiK zachęca do składania reklamacji. Wzór reklamacji można pobrać ze strony www.finanse.uokik.gov.pl. W formularzach zostawiono pola, które należy samodzielnie wypełnić na podstawie zawartych tam wskazówek. Urząd prosi, by opisać, jak wyglądał proces sprzedaży obligacji. Ważne jest, kto i w jakich okolicznościach zaproponował te obligacje. Inwestor powinien przytoczyć fragmenty rozmów, e-maili, SMS-ów, dołączyć wydruki lub zdjęcia. Należy też podać dane doradców lub pracowników banku, którzy się kontaktowali w klientem. Trzeba opisać, jak przedstawiali ofertę, czy np. była mowa o gwarancji zysku, bezpieczeństwa, rentowności spółki. W reklamacji można żądać zwrotu wpłaconych kwot. Reklamację należy składać do banku lub domu maklerskiego. 

Źródło:
Wojciech Boczoń
Wojciech Boczoń
analityk Bankier.pl

Ekspert z zakresu bankowości. Autor komentarzy, poradników, artykułów i raportów o bankowości skierowanych zarówno do branży, jak i jej klientów. Redaktor prowadzący branżowego serwisu PRNews.pl. Autor cyklu raportów "Polska bankowość w liczbach". Dziennikarz Roku 2013 według Kapituły Konkursu IX Kongresu Gospodarki Elektronicznej przy Związku Banków Polskich. Dwukrotnie nominowany do nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka oraz laureat tej nagrody w 2014 r. Finalista Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Clubu Polska za 2019 r.

Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (16)

dodaj komentarz
mapli
ja tam na getin nie narzekam.bank coraz bardziej się ogarnia i oby tak dalej.
aneleh
W GNB jest lifting i to z pewnością wpłynie na poprawę kondycji banku;nie ma niebezpieczeństwa.
autor_widmo
Bank to instytucja zaufania publicznego, czy teraz też mamy i Policji i innym patrzeć na ręce? Czy aby nas nei wkręcają lub nie robią w konia? Ludzie, pazerność do kwadratu! Materializm osiąga szczyty absurdu, księdzu też nie ufaj bo liczy tylko na "kopertę" i datki i kasę na swoje nowe auto czy wypasiony dom Bank to instytucja zaufania publicznego, czy teraz też mamy i Policji i innym patrzeć na ręce? Czy aby nas nei wkręcają lub nie robią w konia? Ludzie, pazerność do kwadratu! Materializm osiąga szczyty absurdu, księdzu też nie ufaj bo liczy tylko na "kopertę" i datki i kasę na swoje nowe auto czy wypasiony dom parafialny albo zlecenia dla firm swojej rodziny? Ojciec dyrektor przykładem święci.
cudaczek74
Idea bank to nawet nie bank a pracuje tam banda oszustów i nic więcej.
jacek-19
– Lokata w obligacje była przedstawiona jako bardzo bezpieczna. - anie jest ? To co robia jeszcze ci co maja obligacje panstwowe ? Dlug panstwa wynosi ponad bilion a doliczajac wasze skladki emerytalne to jest 6 bilionow dlugu . Uwazacie , ze te obligacje sa bezpieczne ?
y2767651
Nie wiem, moze zaryzykujesz i kupisz obligacje np Argentyny?
r4t10
LC przejrzał bazę depozytów w swoich bankach.
Widzi, że jest taka grupa, która powierza mu swoje aktywa (spore aktywa) , nie patrzą na rating, standing banku, ani na problemy jakie klienci już mieli w tej stajni LC z polosolokaty i innymi.
Uznał, że ma w garści grupę taką, na której może drugi krok zrobić:
LC przejrzał bazę depozytów w swoich bankach.
Widzi, że jest taka grupa, która powierza mu swoje aktywa (spore aktywa) , nie patrzą na rating, standing banku, ani na problemy jakie klienci już mieli w tej stajni LC z polosolokaty i innymi.
Uznał, że ma w garści grupę taką, na której może drugi krok zrobić: wyleszczyć ich z pieniędzy, tak żeby rączki miał czyste.
Morale tych co są w banku są dużo ważniejsze jak % na lokacie. Ta prawda brutalnie zapukała do ich portfeli...
gerth
Idea Bank, Getin, Getin Noble, Open Finance i wiele innych to przykłady wspaniałych polskich firm zarządzanych przez młodych ludzi, to wspaniałe biznesy w rękach doświadczonego polskiego biznesmena...

Nie to co niektóra inna młodzież: np Młodociani przestępcy są najbardziej bezwzględni bo nie ma tam miejsca na
Idea Bank, Getin, Getin Noble, Open Finance i wiele innych to przykłady wspaniałych polskich firm zarządzanych przez młodych ludzi, to wspaniałe biznesy w rękach doświadczonego polskiego biznesmena...

Nie to co niektóra inna młodzież: np Młodociani przestępcy są najbardziej bezwzględni bo nie ma tam miejsca na refleksję. Jeśli dodatkowo są zatrudnieni, zwerbowani przez starego wygę bez skrupułów, "trwale i wysoce zdemoralizowanego" to jest to mieszanka najgorsza z możliwych. Efekty są łatwe do przewidzenia, są "najlepsi w swoim fachu".

A, i jeszcze nauka angielskiego:
get in - wsiadać, wsiąść lub np wdepnąć w coś
get back - cofnąć, odzyskać, wyjść z czegoś
tomalo
Czy Leszek Czarnecki celowo planował wyprowadzenie poniedzy klientow swojego banku IdeaBank w celu wykupienia toksycznych aktywow w GetinBank za posrednictwem GetBack? Wszystko wskazuje ze tak i ze byl to dopiero poczatek. Ta zaplanowana akcja miala trwac o wiele dluzej, wszystko "padlo" przez pazerność Prezesa GetBack.Czy Leszek Czarnecki celowo planował wyprowadzenie poniedzy klientow swojego banku IdeaBank w celu wykupienia toksycznych aktywow w GetinBank za posrednictwem GetBack? Wszystko wskazuje ze tak i ze byl to dopiero poczatek. Ta zaplanowana akcja miala trwac o wiele dluzej, wszystko "padlo" przez pazerność Prezesa GetBack. Za to ze teraz milczy i myli tropy kupuje sobie czas.
momotaro
Czytam i dziwię się ludzkiej naiwności i glupocie. Kłania sie elementarz i znajomość podstaw rynku kapitałowego. Jak można powierzyć komuś własne pieniądze na tzw.gadke szmatkę nie mając kompletnie rozeznania w temacie czym są obligacje. Zawsze do banków należy podchodzić jak do jeża.

Powiązane: Tylko u nas

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki