REKLAMA

Gdzie zaciągnąć leasing i co finansować – porównanie ofert

Katarzyna Rostkowska2017-01-20 10:37redaktor Bankier.pl
publikacja
2017-01-20 10:37

Leasing jest jedną z najczęściej wybieranych form finansowania inwestycji. Jego zalety zostały dostrzeżone nie tylko przez duże firmy, ale również sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Cieszy się popularnością ze względu na szeroki wachlarz ofert dostępnych na rynku oraz uproszczone procedury stosowane przy jego udzielaniu.

Korzystanie z leasingu, w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, deklaruje już 36% firm - wynika z raportu Polskiego Związku Leasingu z 2.12.2016 r. Największy odsetek wśród nich stanowią przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 pracowników (81%). Z leasingu najczęściej korzystają cztery branże: sektor produkcyjny, budowlany, handlowy oraz usługowy. Zainteresowanie wskazanych sektorów pokrywa się z grupami najczęściej leasingowych przedmiotów, tj. środki transportu (samochody osobowe, ciężarowe, dostawcze), maszyny i urządzenia (w tym sprzęt IT) oraz nieruchomości. Wskazane przedmioty stanowią również główną grupę aktywów trwałych oferowanych w formie leasingu przez podmioty finansujące. Instytucje finansowe chętnie oddają w leasing sprzęt łatwo zbywalny oraz taki, którego wartość nieznacznie traci na wartości w trakcie trwania umowy leasingowej.

Rynek leasingu w Polsce

Na rynku polskim funkcjonuje bardzo duża liczba instytucji finansowych, które w swojej ofercie proponują leasing. We wrześniu 2016 r. GUS opublikował badanie dotyczące działalności przedsiębiorstw leasingowych, w którym wzięło udział 110 instytucji finansowych. Zadeklarowały one, że w 2015 r. zostało podpisanych 311 814 umów leasingowych, na łączna kwotę 37 826 000 mln zł. Liczby świadczą o wielkości rynku leasingu, którego przyrost w czwartym kwartale 2016 r. czterokrotnie przewyższył przyrost wartości kredytów dla niefinansowych podmiotów gospodarczych.

Co ciekawe, pomimo dużej liczby firm leasingowych, tylko nieliczne mają znaczący udział w rynku. Według raportu Polskiego Związku Leasingu, największym wolumenem wyleasingowanych przedmiotów mogą się pochwalić: Grupa Idea Getin Leasing, Europejski Fundusz Leasingowy, mLeasing, PKO Leasing, BZ WBK Leasing oraz Raiffeisen-Leasing Polska.

Jak dostać leasing, czyli jakie warunki należy spełniać

Podstawowym warunkiem skorzystania z leasingu jest prowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej 3 miesięcy. Nie oznacza to jednak, że firma działająca od miesiąca nie może starać się o leasing. W takim przypadku może zostać poproszona o spełnienie dodatkowych warunków, na przykład zabezpieczenie w postaci poręczenia innego podmiotu gospodarczego.

Kolejną ważną kwestią jest posiadanie czystej historii w bazach kredytowych. Umieszczenie firmy w bazach dłużników znaczenie skomplikuje proces ubiegania się o leasing. Wnioskujący może zostać poproszony o ich wyjaśnienie,a nawet otrzymać decyzję negatywną.

Niezbędne jest również posiadanie odpowiedniej zdolność leasingowej oraz zabezpieczenia, adekwatnego do wartości wnioskowanej transakcji. Należy również pamiętać o przedłożeniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

Instytucje finansowe, w zależności od wysokości transakcji, umożliwiają otrzymanie leasingu w ramach procedury zwykłej lub uproszczonej. Procedura uproszczona z reguły wymaga wyłącznie złożenia wniosku leasingowego oraz kopii dowodu osobistego osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. W procedurze zwykłej przedsiębiorstwa zostaną dodatkowo poproszone o złożenie bieżących dokumentów finansowych oraz z lat ubiegłych. Oczywiście wyniki finansowe powinny gwarantować, że spłata leasingu nie będzie zagrożona.

Leasing - dla kogo, co daje, czy warto? Najważniejsze informacje

Leasing - dla kogo, co daje, czy warto? Najważniejsze informacje

Leasing stanowi jedno z najpopularniejszych źródeł finansowania na polskim rynku. Taką formę wybierają duże przedsiębiorstwa, jak i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Leasing nie wymaga od przedsiębiorców zaangażowania środków własnych, dając możliwość rozwoju działalności

Leasing na polskim rynku

Przedsiębiorstwa, które chcą skorzystać z oferty leasingu, muszą mieć na uwadze, że jest to forma finansowania wyłącznie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W tym przedziale praktycznie nie ma ograniczeń co do przedmiotów oferowanych w leasing. Obecnie taką formę finansowania mogą wybrać firmy, które potrzebują nowej linii produkcyjnej, wyposażenia kuchni, warsztatu samochodowego czy wymiany sprzętu IT wraz z oprogramowaniem. Oferty dostępne na rynku są zróżnicowane. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie instytucje finansowe udzielają leasingu na każdy sprzęt. Najczęściej specjalizują się w wybranej przez siebie branży.

Oferta firm leasingowych* - porównanie warunków

Nazwa  Przedmiot leasingu Okres leasingowania** Procedura uproszczona Opłata początkowa
Grupa Idea Getin Leasing środki transportu, maszyny i urządzenia, sprzęt medyczny do 7 lat tak od 1%
Europejski Fundusz Leasingowy środki transportu, maszyny i urządzenia, sprzęt medyczny, sprzęt rolniczy, sprzęt IT, nieruchomości do 9 lat tak od 0%
mLeasing środki transportu, maszyny i urządzenia, sprzęt medyczny, nieruchomości do 6 lat tak od 0%
PKO Leasing środki transportu, maszyny i urządzenia, wózki widłowe, sprzęt medyczny do 5 lat tak od 0%
BZ WBK Leasing środki transportu, maszyny i urządzenia, urządzenia medyczne do 6 lat tak od 1%
Raiffeisen-Leasing  Polska środki transportu, maszyny i urządzenia, sprzęt medyczny, maszyny budowlane, sprzęt rolniczy do 10 lat tak od 0%
Millenium Leasing środki transportu, maszyny i urządzenia, wózki widłowe, sprzęt medyczny, sprzęt IT, nieruchomości do 5 lat tak od 0%
ING Lease (Polska) środki transportu, maszyny produkcyjne, sprzęt budowlany, sprzęt medyczny, sprzęt biurowy, sprzęt IT do 6 lat tak od 0%
Volkswagen Leasing  środki transportu (marek: volkswagen, skoda, seat, audi, porsche) do 5 lat tak od 0%
Pekao Leasing środki transportu, maszyny i urządzenia, wózki widłowe, sprzęt medyczny, sprzęt IT, nieruchomości do 5 lat tak od 0%
* TOP 10 firm pod względem wolumenu sprzedaży, wg Związku Polskiego Leasingu, stan na 30.09.2016 r.
** poglądowy okres leasingu wskazany na stronach internetowych firm; może ulec zmianie w zależności od przedmiotu leasingu oraz nie dotyczy nieruchomości
Źródło: Bankier.pl

Na polskim rynku dostępne są firmy leasingowe oraz banki, które finansują do 100% wartości środka trwałego. Wysokość ewentualnej opłaty początkowej uzależniona jest od wewnętrznych regulacji poszczególnych leasingodawców. Opłata początkowa może również zostać wniesiona dobrowolnie w celu obniżenia przyszłych rat leasingowych. W takiej sytuacji wartość przedmiotu leasingu zostanie pomniejszona o dokonaną wpłatę, a raty zostaną wyliczone z pozostałego wolumenu. Co istotne, poniesiona wpłata początkowa jest jednorazowo wliczana w koszt uzyskania przychodu przez przedsiębiorcę. Z obowiązkową opłatą początkową przedsiębiorcy muszą się liczyć m.in. w BZ WBK Leasing czy w Grupie Idea Getin Leasing.

Kolejną istotną kwestią przy wybieraniu oferty leasingowej jest okres finansowania. Należy pamiętać, że dłuższy okres leasingu wiąże się z niższymi ratami. Jednocześnie suma rat odsetkowych będzie wówczas wyższa, co w ostatecznym rozrachunku zwiększy całkowity koszt transakcji. Średni czas trwania umowy oferowany obecnie na rynku polskim wynosi 5 lat. Należy pamiętać jednak, że przy leasingu operacyjnym okres umowy zależy przede wszystkim od regulacji podatkowych.

Przeważająca część instytucji finansowych proponuje klientom uproszczoną procedurę oceny wniosku leasingowego. Nie jest wymagane przedstawianie dokumentów finansowych z poprzednich lat, a decyzja wydawana jest nawet w ciągu paru godzin. mLeasing proponuje klientom uproszczoną procedurę przy finansowaniu sprzętu medycznego do kwoty 500 tys. zł, natomiast Europejski Fundusz Leasingowy - nawet do 1 mln zł.

Nietypowe przedmioty, które można wziąć w Polsce w leasing

Nietypowe przedmioty, które można wziąć w Polsce w leasing

Przedsiębiorstwa, które chcą skorzystać z leasingu, praktycznie nie mają ograniczeń co do sprzętu, jaki jest oferowany na rynku. Wystarczy tylko znaleźć firmę leasingową, która zdecyduje się na realizację transakcji.

Przy wyborze oferty leasingowej należy zwrócić uwagę, czy instytucja finansowa ustaliła minimalną kwotę transakcji. Leasingobiorca uniknie wówczas sytuacji, w której wybrał sprzęt o wartości niższej niż ta wynikająca z wewnętrznych regulacji leasingodawcy. BPS Leasing ustalił minimalną kwotę transakcji na poziomie 50 tys. zł. W Deutsche Leasing Polska oraz BGŻ BNP Paribas wynosi ona natomiast 20 tys. zł. W powyższym zestawieniu nie została ujęta minimalna kwota transakcji, w związku z tym, że nieliczne instytucje finansowe umieszczają w ofertach informacje na jej temat.

Należy również przyjrzeć się ofercie pod kątem dostępnych przedmiotów leasingowych. Środki transportu jako najpopularniejszy leasingowany środek trwały są oferowane w większości instytucji finansowych. Obecny rynek umożliwia również wyleasingowanie specjalistycznych przedmiotów jak: kserokopiarki, aparaty fotograficzne, sprzęt fitness, sprzęt kosmetyczno-medyczny, specjalistyczne urządzenia pomiarowe czy nawet tablety. Według opracowania Polskiego Związku Leasingu, środki transportu tj. samochody osobowe i ciężarowe stanowią w strukturze finansowania aż 41%. Na rosnące zainteresowanie tematyką leasingu wskazuje wysoki udział jaki osiągnął segment maszyn i urządzeń (w tym również sprzęt IT), wynoszący 26,6%.

Oszustwa leasingowe - czyli jak nie dać się naciągnąć

Najmocniej narażone na oszustwa są firmy posiadające duże zadłużenie w bazach kredytowych. Kiedy liczne próby uzyskania finansowania kończą się fiaskiem, hasła typu „leasing pomimo wpisów w KRD” mogą chwilowo zaburzać racjonalność podejmowania decyzji. Mechanizm oszustw jest prosty. Naciągacze obiecują pomoc w uzyskaniu leasingu oraz załatwieniu wszelkich formalności. Proszą o wypełnienie wniosku, przesłanie kserokopii dokumentów tożsamości oraz pozostałych niezbędnych informacji. Wszystko wygląda dobrze do czasu, kiedy nie poproszą o uiszczenie opłaty wstępnej bądź opłaty za rozpatrzenie wniosku. Jest to alarmujący sygnał. W transakcjach leasingowych pośrednikom nie przekazuje się środków pieniężnych. Należy pamiętać, że wszelkie płatności regulowane są po odpisaniu umowy leasingowej, na podstawie wystawionych faktur przez przedsiębiorstwo finansujące i na jego rachunek.

Ważne jest również pozyskanie od pośrednika informacji o tym, jaka instytucja finansowa będzie stroną umowy, a następnie sprawdzenie jej, czy posiada stronę internetową i wpis w KRS. Przydatne są również wszelkie opnie, które znajdziemy na jej temat, choćby w internecie. Zdarzają się takie sytuacje, w których naciągacze sami rejestrują firmę, którą przedstawiają klientowi jako firmę leasingową. Dlatego tak ważne jest jej sprawdzenie. Na rynku polskim większość firm leasingowych jest zrzeszona w Polskim Związku Leasingu (31 firm, które stanowią 91% łącznego wolumenu sprzedaży). Jeśli mamy do czynienia z firmą niezrzeszoną, o której dodatkowo nic nie wiemy, bezpieczniej będzie sprawdzić jej wiarygodność w KRS.

Wraz ze wzrostem liczby leasingodawców, jak i podmiotów chcących skorzystać z takiej formy finansowania, możliwości oszustów i naciągaczy wzrastają. W celu wybrania bezpiecznej i najkorzystniejszej oferty, należy kierować się indywidualnymi potrzebami firmy, a przede wszystkim zdrowym rozsądkiem. Należy pamiętać, że parametry takie jak: rodzaj przedmiotu leasingu, czas trwania umowy, rok założenia firmy czy branża, w której działa, historia spłaty zobowiązań, będą miały wpływ na atrakcyjność oferty oraz jej dostępność.

Wzrost polskiej branży leasingowej w 2016 r. wyniósł 17,1%, w stosunku do 2015 r. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się dalszego wzrostu zainteresowania leasingiem na polskim rynku.

Źródło:
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (11)

dodaj komentarz
franek74
A ja korzystałem z usług firmy www.ekspert-leasing-kredyt.pl. Doradzili i pomogli wszystko załatwić na bardzo dobrych warunkach. Świetni fachowcy.
miki789
Na stronie kredyt-lubelskie.pl masz kontakt do doradcy który mi pomógł się uporać z leasingiem, udało się znaleźć tanią korzystną ofertę dla mnie i jestem zadowolony jak na razie. Gdybym sam temat załatwiał to najpewniej wydawałbym więcej o jakieś 20-30 procent w skali każdego miesiąca na obsługę leasingu.
~Wiktorios
Wiele osób jeszcze sie boi leasingu, a nei ma czego. ja sam korzytsam z konsumenckiego - zlozylem wniosek na interesujacy mnie model na leasinglaptopa.pl i juz po chwili mialem odpowiedz. szybko i sprawnie, a co fajne sam dopasowalem raty wiec nie zjadlo mi to wszystkich osczednosci.
~ivonn
Czy na pewno leasing tylko dla firm? Słyszałam o samochodach w leasingu dla osób prywatnych.
~a1
Po co i dla kogo? Lizing ma sens tylko podatkowy. Inaczej nazwany wynajem długoterminowy?

Normalny obywatel kupuje auto na jakie go stać, na jakie zaoszczędził, czyli za gotówkę.
Prawie wszyscy do użytku prywatnego kupują samochody używane.
Garstka , których stać, kupuje pojazdy nowe, bez kredytu, itp.
Na
Po co i dla kogo? Lizing ma sens tylko podatkowy. Inaczej nazwany wynajem długoterminowy?

Normalny obywatel kupuje auto na jakie go stać, na jakie zaoszczędził, czyli za gotówkę.
Prawie wszyscy do użytku prywatnego kupują samochody używane.
Garstka , których stać, kupuje pojazdy nowe, bez kredytu, itp.
Na kredyty, długoletnie, prywatne nowe auta kupują tylko posiadacze lewych dochodów, lub ci, co muszą się pokazać.
Dziwne, że auta nie można opłacić kartą kredytową. A są nisko oprocentowane wysokokwotowe KK elite.
~Rene odpowiada ~a1
W normalnym kraju np Francja wynajem się opłaca, w Polsce może jest inaczej.
~wiii odpowiada ~a1
jasne, lepiej wydać 40-50 tysięcy za jednym zamachem niż sobie rozłożyć zakup na dogodne, niskie raty. Nie wypisuj głupot
~Michał_
Mam kolejny leasing w pko jest ok niskie %
~Jerzy
"na łączna kwotę 37 826 000 mln zł.".. czyli 37 bilionów? - chyba miało być: tys zł... bo inaczej to kwota była o wiele większa niż budżet Polski... :)

Powiązane: Leasing

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki