REKLAMA

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 21:57
publikacja
2021-04-30 21:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SF_GKI_ROK_2020_30.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKI_JednSprZarz2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Zarzadu_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2021.04.30.GKI.Oswiadczenie_Zarzadu_do_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_-_ocena_SF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dot__KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_GKI_Sprawozdanie_z_badania_jednostkowe_JZP.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody operacyjne 15 806 14 440 3 546 3 357
II. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 785 966 176 225
III. Zysk (strata) netto (100) 555 (22) 129
IV. Zysk na akcję (PLN) 0,00 0,01 0,00 0,00
V. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,00 0,01 0,00 0,00
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 279) 1 973 (511) 459
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 658) (28 190) (2 391) (6 553)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 12 964 24 827 2 908 5 772
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 27 (1 391) 6 (323)
X. Aktywa 270 725 254 564 58 665 59 778
XI. Zobowiązania długoterminowe 40 563 52 893 8 790 12 421
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 71 220 41 456 15 433 9 735
XIII. Kapitał własny 158 942 160 215 34 442 37 622
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF GKI ROK 2020 30.04.2021.pdfSF GKI ROK 2020 30.04.2021.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. za
rok 2020
GKI_JednSprZarz2020.pdfGKI_JednSprZarz2020.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. za
rok 2020
List Zarządu 2020.pdfList Zarządu 2020.pdf List Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. za rok 2020
2021.04.30.GKI.Oświadczenie Zarządu do JSF.pdf2021.04.30.GKI.Oświadczenie Zarządu do JSF.pdf Oświadczenia Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. do Jednostkowego
Sprawozdania Finansowego za rok 2020
RN - ocena SF.pdfRN - ocena SF.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. w sprawie
Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania Finansowego za rok 2020
Oświadczenie Rady Nadzorczej dot KA.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dot KA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. w sprawie
Komitetu Audytu za rok 2020
20 GKI Sprawozdanie z badania jednostkowe JZP.T.pdf20 GKI Sprawozdanie z badania jednostkowe JZP.T.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Jednostkowego
Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. za rok 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Rafał Jerzy Prezes Zarządu
2021-04-30 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Piotr Fortuna Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Anna Grażyna Zielińska Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki