2,9200 zł
-3,63% -0,1100 zł
Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (GKI)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GKI_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_1Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKI_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_1Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 61 841 79 345 14 387 18 998
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 493 6 566 115 1 486
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 516) 5 213 (353) 1 248
IV. Zysk (strata) netto (1 030) 2 969 (240) 711
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (766) 2 205 (178) 528
VI. Zysk na akcję (PLN) (0.01) 0.03 (0.002) 0,01
VII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) (0.01) 0.03 (0.002) 0.01
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 500 18 030 116 4 317
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 014) (4 136) (1 166) (990)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 473 (8 618) 110 (2 063)
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (4 040) 5 277 (940) 1 263
XII. Aktywa 499 987 446 167 103 728 106 016
XIII. Zobowiązania długoterminowe 140 654 111 814 25 995 26 569
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 145 355 118 667 27 589 28 197
XV. Kapitał własny 213 977 215 686 50 144 51 250
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 189 641 190 007 44 174 45 148
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GKI Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 1Q2019.pdfGKI Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 1Q2019.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK IMMOBILE za 1Q2019
GKI Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu 1Q2019.pdfGKI Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu 1Q2019.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu GK IMMOBILE za 1Q2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-30 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2019-05-30 Piotr Fortuna Cżłonek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.