2,7300 zł
0,37% 0,0100 zł
Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (GKI)

Zawarcie przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych przy budowie Hali wulkanizacji i magazynu opon surowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacyjną i drogową

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Zawarcie przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych przy budowie Hali wulkanizacji i magazynu opon surowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacyjną i drogową
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Emitent"), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 listopada 2019r. powziął informację o zawarciu w dniu wczorajszym, tj. 25 listopada 2019r., przez spółkę zależną Emitenta drugiego stopnia Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (jako Wykonawca), umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych przy budowie Hali wulkanizacji i magazynu opon surowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacyjną i drogową w Poznaniu, zawartej ze spółką Bridgestone Poznań Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (jako Zamawiający), o wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy w wysokości 38.306.027,25 zł netto.

Strony ustaliły termin odbioru końcowego przedmiotu umowy na dzień 31.07.2020r.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych warunków w tego typu umowach.

Niniejsza informacja uznana została przez Emitenta za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. with its
registered office in Bydgoszcz ('Issuer'), informs that today, i.e. on
November 26, 2019. it became aware of the conclusion yesterday (November
25, 2019) by the second degree subsidiary of the Issuer Projprzem
Budownictwo Sp. z o.o. with its registered office in Bydgoszcz (as a
Contractor) of the agreement for the general contracting of works for
the construction of a vulcanization hall and raw tires warehouse
together with the necessary technical, installation and road
infrastructure in Poznań concluded with the company Bridgestone Poznań
Sp. z o. o. with its registered office in Poznań (as the Employer) with
the Contractor's remuneration of PLN 38 306 027.25 net.


The parties agreed on the date of final acceptance of the subject of the
agreement as July 31, 2020.


Other terms of the contract do not differ from standard terms in this
type of agreements


This information has been recognized by the Issuer as confidential
information subject to publication pursuant to art. 17 paragraph 1 of
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (Regulation on market abuse)
and repealing Directive 2003/6/WE of the European Parliament and Council
and Commission Directive 2003/124/WE, 2003/125/WE and 2004/72/WE.


[English version of the report is not legally binding. It is a
translation for reference only.]


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-26 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2019-11-26 Piotr Fortuna Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.