REKLAMA

GRENEVIA S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w Spółkach Projektowych PV

2023-09-12 11:13
publikacja
2023-09-12 11:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-12
Skrócona nazwa emitenta
GRENEVIA S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w Spółkach Projektowych PV
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”), informuje, że w dniu 12 września 2023 roku, Projekt Solartechnik Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Sprzedający”), spółka wchodząca w skład segmentu fotowoltaiki w Grupie Grenevia („Segment PV”), zawarła z KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. („Inwestor”) przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w 4 Spółkach Projektowych posiadających portfel projektów farm słonecznych („Umowa przedwstępna”) za łączną szacunkową cenę (wraz z subrogacją) w kwocie około 210 mln zł. Transakcja będzie następować w 4 etapach w okresie od października 2023 r. do końca lutego 2024 r. po spełnieniu uzgodnionych warunków.

W ramach zabezpieczenia Umowy PROJEKT-SOLARTECHNIK Spółka Akcyjna, spółka wchodząca w skład segmentu fotowoltaiki w Grupie Grenevia („Segment PV”) udzieliła Inwestorowi nieodwołalnego i bezwarunkowego poręczenia należytego i prawidłowego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy przedwstępnej do maksymalnej kwoty 190 mln zł. Poręczenie obowiązywać będzie do najwcześniejszej z następujących dat: w dniu pełnego, nieodwołalnego i bezwarunkowego uregulowania przez Sprzedającego wszelkich jego zobowiązań wynikających z Umowy przedwstępnej lub w dacie 31 grudnia 2027 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-12 Beata Zawiszowska Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki