REKLAMA

GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki LARK.PL S.A.

2019-03-29 09:40
publikacja
2019-03-29 09:40

Uchwała Nr 265/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki LARK.PL S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 174c ust. 2 oraz § 30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy w związku z § 4 Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy

z dnia 2 grudnia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentu

rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji

do tego segmentu, z uwagi na zakwalifikowanie akcji spółki LARK.PL S.A. po raz siódmy z rzędu do segmentu LISTA ALERTÓW oraz brak podjęcia przez tę spółkę odpowiednich działań zmierzających do usunięcia przesłanek do tej kwalifikacji

w przyszłości, postanawia o zawieszeniu obrotu akcjami spółki LARK.PL S.A., oznaczonymi kodem "PLPPWK000014" - w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r.

do dnia 30 czerwca 2019 r. (włącznie), z zastrzeżeniem postanowień § 2.

§ 2

Okres zawieszenia obrotu akcjami spółki LARK.PL S.A. może ulec wydłużeniu poza okres, o którym mowa w § 1, w wykonaniu postanowień Uchwały Nr 427/2018 Zarządu Giełdy z dnia 4 maja 2018 r. (zawieszenie obrotu na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego).

§ 3

Na podstawie § 110 ust. 10 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia,

że w okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie

na akcje spółki LARK.PL nie będą przyjmowane.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki