REKLAMA

GPW: wprowadzenie do obrotu praw do akcji spółki MFO S.A.

2017-08-11 19:20
publikacja
2017-08-11 19:20

Uchwała Nr 943/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MFO S.A.

§ 1

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 17 sierpnia 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 507.490 (pięćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MFO S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu

17 sierpnia 2017 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji tych praw do akcji i oznaczenia ich kodem "PLMFO0000047";

2) notować prawa do akcji spółki MFO S.A., o których mowa w pkt 1),

w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MFO-PDA"

i oznaczeniem "MFOA".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki