GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki HUCKLEBERRY GAMES S.A.

Uchwała Nr 821/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki HUCKLEBERRY GAMES S.A.

§ 1

1. Na podstawie § 18 ust. 7 lit. a) w zw. z § 18 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki HUCKLEBERRY GAMES S.A. ("Spółka"), oznaczonymi kodem "PLHCKLG00010", w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect - do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu spełnienia przez Spółkę poniższych warunków:

1) wejścia w życie nowej umowy pomiędzy spółką HUCKLEBERRY GAMES S.A. a Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,

2) przekazania do publicznej wiadomości przez Spółkę, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, raportu bieżącego, o zawarciu umowy, o której mowa w pkt 1),

3) przekazania Giełdzie kopii umowy, o której mowa w pkt 1),

4) przekazania Giełdzie oświadczenia Autoryzowanego Doradcy, o którym mowa w § 18 ust. 5a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

2. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki HUCKLEBERRY GAMES S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.

§ 2

W przypadku ziszczenia się przesłanek formalnych umożliwiających wznowienie obrotu akcjami spółki HUCKLEBERRY GAMES S.A. na rynku NewConnect informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2018 r.

kom abs/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
HGAMES 0,00% 1,71
2020-01-23 11:00:00
WIG -2,63% 57 063,12
2020-01-27 17:15:02
WIG20 -3,27% 2 083,79
2020-01-27 17:15:00
WIG30 -3,00% 2 404,34
2020-01-27 17:15:00
MWIG40 -1,03% 4 024,01
2020-01-27 17:15:01
DAX -2,74% 13 204,77
2020-01-27 17:37:00
NASDAQ -1,89% 9 139,31
2020-01-27 22:03:00
SP500 -1,57% 3 243,63
2020-01-27 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.