REKLAMA

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki HUCKLEBERRY GAMES S.A.

2018-08-01 19:16
publikacja
2018-08-01 19:16

Uchwała Nr 821/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki HUCKLEBERRY GAMES S.A.

§ 1

1. Na podstawie § 18 ust. 7 lit. a) w zw. z § 18 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki HUCKLEBERRY GAMES S.A. ("Spółka"), oznaczonymi kodem "PLHCKLG00010", w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect - do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu spełnienia przez Spółkę poniższych warunków:

1) wejścia w życie nowej umowy pomiędzy spółką HUCKLEBERRY GAMES S.A. a Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,

2) przekazania do publicznej wiadomości przez Spółkę, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, raportu bieżącego, o zawarciu umowy, o której mowa w pkt 1),

3) przekazania Giełdzie kopii umowy, o której mowa w pkt 1),

4) przekazania Giełdzie oświadczenia Autoryzowanego Doradcy, o którym mowa w § 18 ust. 5a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

2. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki HUCKLEBERRY GAMES S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.

§ 2

W przypadku ziszczenia się przesłanek formalnych umożliwiających wznowienie obrotu akcjami spółki HUCKLEBERRY GAMES S.A. na rynku NewConnect informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2018 r.

kom abs/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki