REKLAMA

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii F spółki K&K HERBAL POLAND S.A.

2017-11-29 18:08
publikacja
2017-11-29 18:08

Uchwała Nr 1396/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki K&K HERBAL POLAND S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 4 grudnia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.150.000 (trzech milionów stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki K&K HERBAL POLAND S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 4 grudnia 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLKKHRB00011”;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KKHERBAL” i oznaczeniem „KKH”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki