REKLAMA

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii F spółki K&K HERBAL POLAND S.A.

2017-11-29 18:08
publikacja
2017-11-29 18:08

Uchwała Nr 1396/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki K&K HERBAL POLAND S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 4 grudnia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.150.000 (trzech milionów stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki K&K HERBAL POLAND S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 4 grudnia 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLKKHRB00011”;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KKHERBAL” i oznaczeniem „KKH”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki