REKLAMA

GLOBALWORTH POLAND: Doręczenie akcjonariuszom mniejszościowym Globalworth Poland Real Estate N.V. wyroku wydanego przez Holenderską Izbę Przedsiębiorstw w sprawie ich ustawowego przymusowego wykupu

2019-09-01 23:14
publikacja
2019-09-01 23:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-01
Skrócona nazwa emitenta
GLOBALWORTH POLAND
Temat
Doręczenie akcjonariuszom mniejszościowym Globalworth Poland Real Estate N.V. wyroku wydanego przez Holenderską Izbę Przedsiębiorstw w sprawie ich ustawowego przymusowego wykupu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Globalworth Poland Real Estate N.V. („Spółka”) niniejszym zawiadamia, że pozyskał informację o ogłoszeniu w ogólnoholenderskim dzienniku Het Financieele Dagblad, zgodnie z którym jej akcjonariusz większościowy, Globalworth Holding B.V. („Globalworth Holding"), doręczył akcjonariuszom mniejszościowym Spółki, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa holenderskiego, wyrok wydany przez Izbę Przedsiębiorstw Sądu Apelacyjnego w Amsterdamie, w Holandii, z dnia 20 sierpnia 2019 r. W swoim wyroku Izba Przedsiębiorców nakazuje wszystkim akcjonariuszom mniejszościowym Spółki przeniesienie posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki na rzecz Globalworth Holding. W wyroku Izba Przedsiębiorstw ustaliła cenę za akcje podlegającą wypłacie na rzecz akcjonariuszy mniejszościowych na kwotę 1,60 EUR powiększoną o odsetki ustawowe od dnia 28 czerwca 2019 r. do momentu przeniesienia akcji lub złożenia środków w depozycie holenderskiego Ministerstwa Finansów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Service
made on the minority shareholders of Globalworth Poland Real Estate N.V.
of the judgment rendered by the Dutch Enterprise Chamber regarding their
statutory squeeze-out
The
Board of Directors of Globalworth Poland Real Estate N.V. (the "Company")
hereby notifies that it has taken note of an advertisement in the Dutch
national newspaper Het Financieele Dagblad that its majority
shareholder, Globalworth Holding B.V. ("Globalworth Holding"),
has served the judgment rendered by the Enterprise Chamber of the
Amsterdam Court of Appeals in the Netherlands dated 20 August 2019 on the
Company's minority shareholders, in accordance with the relevant Dutch
statutory provisions. In its judgment, the Enterprise Chamber orders all
minority shareholders of the Company to transfer their shares in the
capital of the Company to Globalworth Holding. In the judgment, the
Enterprise Chamber has set the price for the shares to be paid to minority
shareholders at EUR 1.60 plus statutory interest as from 28 June 2019 up
to the moment of transfer or consignment of the funds into the consignment
office of the Dutch Ministry of Finance.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-01 Rafał Pomorski CFO
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki