GETBACK S.A.: Zawiadomienie o zmianie liczby głosów w GetBack S.A.

2018-04-11 20:15
publikacja
2018-04-11 20:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Zawiadomienie_NN_art._69..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2018
Data sporządzenia: 2018-04-11
Skrócona nazwa emitenta
GETBACK S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie liczby głosów w GetBack S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Getback S.A. ("GetBack") informuje, że w dniu 11 kwietnia 2018 r. GetBack otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny („Nationale-Nederlanden”) zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), że w wyniku zbycia akcji GetBack w transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rozliczonych w dniu 5 kwietnia 2018 r. zmniejszył stan posiadania akcji GetBack poniżej 5% głosów na Walny Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack.
Przed rozliczeniem transakcji tj. na dzień 4 kwietnia 2018 r. Nationale-Nederlanden posiadał 5.000.026 akcji GetBack, stanowiących 5,00% kapitału zakładowego GetBack i był uprawniony do 5.000.026 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack, co stanowiło 5% ogólnej liczny głosów.
Po rozliczeniu transakcji w dniu 5 kwietnia 2018 r. na rachunku papierów wartościowych Nationale-Nederlanden znajdowało się 4.454.094 akcje GetBack, co stanowi 4,45% kapitału zakładowego GetBack. Akcje te uprawniają do 4.454.094 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack, co stanowi 4,45% ogólnej liczby głosów.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie NN_art. 69..pdfZawiadomienie NN_art. 69..pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-11 Anna Paczuska Wiceprezes Zarządu
2018-04-11 Bożena Solska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki