Finanse dla menedżerów niefinansistów

23 marca 2011 r., Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR, Al. Jana Pawła II 27, WARSZAWA


Partner Merytoryczny - Misters Audytor Sp.z o.o.

Kadra zarządzająca oraz menedżerowie działów niefinansowych powinni z łatwością i ze zrozumieniem poruszać się w świecie finansów. Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy
i praktycznych umiejętności
z zakresu finansów i rachunkowości, dzięki czemu będą potrafili analizować kondycję przedsiębiorstwa, diagnozować typowe problemy finansowe oraz bez problemu komunikować się z działem finansowym i księgowym.

Szkolenie będzie miało formę wykładów połączonych z prezentacjami przykładów oraz case study, co pozwoli Państwu wykorzystać nabyte umiejętności w trakcie podejmowania decyzji
w oparciu o dane finansowe.

Podczas szkolenia pokażemy:
 • jak interpretować sprawozdania finansowe?
 • jak czytać bilans?
 • jak sporządzić rachunek zysków i strat?
 • jak prawidłowo przygotować rachunek przepływów pieniężnych?

PROGRAM SZKOLENIA
8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników, Rozpoczęcie szkolenia

9.00 - 10.15 Istota i znaczenie sprawozdania finansowego z działalności firmy
 • Ustawa o rachunkowości
 • Kto odpowiada za sprawozdanie finansowe w firmie?
 • Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej w zakresie ksiąg rachunkowych
 • Elementy sprawozdania finansowego
 • Najczęściej występujące problemy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Barbara Misterska-Dragan, Prezes Zarządu, Biegły Rewident, Misters Audytor Sp. z o. o.
Bożena Pawłowska - Krawczyk, Wiceprezes Zarządu, Biegły Rewident, Misters Audytor Sp. z o. o.

10.15 - 10.30 Przerwa na kawę, herbatę

10.30 - 12.00 Bilans i jego analiza
 • Co to jest bilans i jakie zawiera informacje?
 • Jak czytać bilans?
 • Konstrukcja bilansu i podział pozycji bilansowych - analiza pionowa i pozioma
 • Charakterystyka aktywów i pasywów
 • Analiza struktury finansowania aktywów
 • Analiza powiązań aktywów i pasywów
 • Praktyczne wskazówki dotyczące zapobiegania odpowiedzialności cywilnej członków zarządu

Case Study: ANALIZA I INTERPRETACJA BILANSU
Barbara Misterska-Dragan, Prezes Zarządu, Biegły Rewident, Misters Audytor Sp. z o. o.
Bożena Pawłowska - Krawczyk, Wiceprezes Zarządu, Biegły Rewident, Misters Audytor Sp. z o. o.

12.00 - 13.00 Rachunek zysków i strat - jak go czytać i rozumieć?
 • Informacje uzyskiwane z rachunku zysków i strat
 • Układ rachunku zysków i strat
 • Treść i budowa rachunku zysków i strat w wariantach porównawczym i kalkulacyjnym
 • Klasyfikacja kosztów i przychodów
 • Poszczególne kategorie wyników i ich interpretacja

Case Study: ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA POZIOMIE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Barbara Misterska-Dragan, Prezes Zarządu, Biegły Rewident, Misters Audytor Sp. z o. o.
Bożena Pawłowska - Krawczyk, Wiceprezes Zarządu, Biegły Rewident, Misters Audytor Sp. z o. o.
13.00 - 13.45 Przerwa na lunch

13.45 - 16.30 Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (cash flow)
 • Cash flow w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Budowa rachunku przepływu pieniężnych
 • Metoda pośrednia i bezpośrednia sporządzania Cash flow - analiza porównawcza
 • Wynik księgowy a wynik gotówkowy
 • Ocena przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej,
 • Ocena przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej i finansowej
 • Wskaźnikowa ocena przepływów pieniężnych

Case Study: Ocena kondycji spółek na bazie autentycznych rachunków przepływów pieniężnych
dr Adam Chmielewski, Wykładowca, Uniwersytet Warszawski
16.30 Wręczenie certyfikatów, Zakończenie szkolenia

Cena:
590 zł + VAT przy zgłoszeniu do 9 marca 2011 r.
790 zł+ VAT przy zgłoszeniu po 9 marca 2011 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkolenia prosimy o kontakt:
tel.: (22) 750 25 93
e-mail: biuro@progressgroup.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne