REKLAMA

Faktoring to więcej niż finansowanie

2011-02-02 12:00
publikacja
2011-02-02 12:00

Pierwsze skojarzenie, które nasuwa się na hasło „faktoring”, to finansowanie oparte na wykupie wierzytelności (faktur). Finansowanie to bardzo ważna funkcja faktoringu, warto jednak zwrócić uwagę na pozostałe funkcje - administracyjną oraz zabezpieczającą, które również wiążą się z wymiernymi korzyściami dla przedsiębiorstwa.

Coraz bardziej doceniana jest funkcja zabezpieczająca faktoringu. Dzieje się tak, ponieważ niewątpliwą zaletą faktoringu jest minimalizowanie ryzyka prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo. Dotyczy to zwłaszcza faktoringu pełnego, gdzie faktor przejmuje ryzyko wypłacalności kontrahenta i wówczas firma (faktorant) nie ponosi konsekwencji za ewentualną niewypłacalność swojego odbiorcy. Jednak nawet faktoring niepełny (z regresem) ogranicza ryzyko handlowe. Wynika to z możliwości korzystania z badania wiarygodności i wypłacalności kontrahentów prowadzonych przez faktora oraz bieżącej kontroli należności i raportowaniu o wszelkich nieprawidłowościach w regulowaniu zobowiązań przez odbiorców. Faktorzy dysponują doświadczeniem i odpowiednimi wyspecjalizowanymi kadrami, którymi rzadko dysponuje faktorant. Dlatego faktor może ostrzec swojego klienta o problemach jego kontrahenta, działając jak „system wczesnego oszczegania”.


Najmniej uwagi poświęca się funkcji administracyjnej faktoringu. Korzystanie z usługi faktoringu oznacza dla firmy realne oszczędności, ponieważ faktor przejmuje od przedsiębiorstwa wszystkie czynności związane z rozliczeniami z kontrahentami, monitorowaniem terminowości wpłat, dyscyplinuje spóźniających się z płatnościami kontrahentów, a jeżeli jest to niezbędne może również windykować dług. W ten sposób przedsiębiorstwo, przekazując zarządzanie należnościami profesjonalnej firmie faktoringowej, może ograniczyć zatrudnienie lub przesunąć pracowników zajmujących się dotychczas obsługą wierzytelności do innych zadań i skupić się na swojej podstawowej działalności. Usługa ta skierowana jest również do przedsiębiorstw, którym nie brakuje gotówki (outsourcing obsługi i zarządzania należnościami).

Samo dyscyplinowanie (ponaglanie) spóźniających się płatników przez faktora jest zwykle o wiele bardziej skuteczne niż gdy przedsiębiorstwo robi to we własnym zakresie. Dla ociągającego się z płatnością kontrahenta, wezwania do zapłaty wystawione przez wyspecjalizowana firmę dysponującą działem windykacji jest traktowane bardzo poważnie. Wezwanie wystawione przez przedsiębiorstwo (dostawce towaru lub wykonawcę usługi) nie robi już takiego wrażenia. Poprawa skuteczności w egzekwowaniu płatności od kontrahentów jest odczuwalna natychmiast po wdrożeniu w firmie faktoringu, a to przekłada się na zmniejszenie rezerw i strat z tytułu zagrożonych należności.

Faktoring konkuruje z kredytem obrotowy jako źródło finansowania przedsiębiorstw i w tym zestawieniu zwykle wypada gorzej. Jeśli jednak zdamy sobie sprawę z dodatkowych korzyści, jakie daje faktoring, to nasza ocena może być zgoła inna.

Mariusz Rdzanek

Źródło:
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~quint
Szanowny autorze, wiedza finansowa nie zwalnia z obowiązku poprawnego używania języka polskiego - "oszczegania" ??? cóż to ?

Powiązane: Porównaj i zyskaj: faktoring

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki