REKLAMA

FORTE: Informacja poufna – rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy

2021-05-12 17:13
publikacja
2021-05-12 17:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-12
Skrócona nazwa emitenta
FORTE
Temat
Informacja poufna – rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu 12 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Emitenta z dnia 12 maja br. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020, przeznaczenia części kapitału rezerwowego na dywidendę oraz wypłaty dywidendy.
Zgodnie z podjętą uchwałą Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd wniosek, aby:
a) osiągnięty przez Spółkę zysk netto w roku obrotowym 2020 w wysokości 33.324.051,84 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć w całości na dywidendę;
b) dodatkowo przeznaczyć na dywidendę część kapitału rezerwowego w wysokości 62.399.024,16 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia cztery złote i szesnaście groszy).
Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza Spółki przychyliła się do wniosku Zarządu, aby przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. zarówno z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2020, jak również z części kapitału rezerwowego, łącznie kwotę w wysokości 95.723.076,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt sześć złotych), co stanowi dywidendę przypadającą na jedną akcję w wysokości 4,00 zł (słownie: cztery złote).
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Zarząd Spółki propozycje ustalenia dnia prawa do dywidendy na dzień 23 czerwca 2021 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2021 roku.
Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-12 Mariusz Gazda CZłonek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki