REKLAMA

FINTECH S.A.: Zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej

2022-02-26 21:01
publikacja
2022-02-26 21:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_Express_KNF_Fintech_25.02.2022_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-02-26
Skrócona nazwa emitenta
FINTECH S.A.
Temat
Zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki FintechS.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka", działając na podstawie art. art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż w dniu 25 lutego 2022 roku powziął informację o wpłynięciu do siedziby Spółki zawiadomienia od o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie_Express_KNF_Fintech_25.02.2022 roku.pdfZawiadomienie_Express_KNF_Fintech_25.02.2022 roku.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-02-26 Kamil Wawruch Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki