REKLAMA
WAŻNE

ERGIS S.A.: Wstępne wyniki finansowe za 4 kwartał 2019 roku

2020-02-19 17:43
publikacja
2020-02-19 17:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ERGIS S.A.
Temat
Wstępne wyniki finansowe za 4 kwartał 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Ergis S.A. [Emitent] podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Ergis za IV kwartał 2019 roku [tys. PLN] i za 2019 rok [tys. PLN]:

Q4 2019 - wstępne Q4 2018 dynamika
Przychody ze sprzedaży 180 309 279 182 099 663 -1,0%
Zysk operacyjny 1 007 668 -421 171 339,3%
EBITDA 8 441 548 5 613 281 50,4%
Zysk brutto -404 757 -1 377 810 -70,6%
Zysk netto -1 301 386 -3 987 230 -67,4%
Zadłużenie odsetkowe 96 589 091 148 094 556 -34,8%

2019 - wstępne 2018 dynamika
Przychody ze sprzedaży 777 086 978 776 311 201 0,1%
Zysk operacyjny 22 553 086 21 656 535 4,1%
EBITDA 48 770 128 45 687 531 6,7%
Zysk brutto 16 606 930 16 938 790 -2,0%
Zysk netto 11 834 960 11 251 883 5,2%
Zadłużenie odsetkowe 96 589 091 148 094 556 -34,8%

W IV kwartale 2019 roku Grupa wypracowała sprzedaż niższą o 1,0% niż w analogicznym okresie roku 2018, natomiast EBITDA wzrósł o 50,4%. Strata netto zanotowana w IV kwartale 2019 roku była spowodowana zawiązaniem rezerw na aktywa trwałe spółki. W 2019 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 0,1% w porównaniu do 2018 roku, EBITDA był wyższy o 6,7% a zysk netto o 5,2%.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w zaplanowanej dacie publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 2019 rok, czyli 28 kwietnia 2020 roku.

Powodem publikacji niniejszego raportu jest fakt, że prezentowane wstępne wyniki stanowią informację poufną w rozumieniu rozporządzenia MAR. Do dnia publikacji raportów rocznych za 2019 rok Emitent będzie monitorować wstępne wyniki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-19 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu
2020-02-19 Marek Kapłucha Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki