REKLAMA
Tylko u nas

ENTER AIR S.A.: wyniki finansowe

2022-04-30 01:36
publikacja
2022-04-30 01:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
enterair_2021-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
enterair_2021-12-31_pl.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_GKEA_SA_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_GKEA_SA_2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_SSF_EASA_2022-04-29_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_SSF_EASA_2022-04-29_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_o_Komitecie_Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_o_wyborze_firmy.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_SSF_GKEASA_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_SSF_GKEASA_2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_SSF_GKEASA_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_SSF_GKEASA_2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Enter_Air_SA_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Enter_Air_SA_2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Przychody netto ze sprzedaży 1 120 296,00 470 520,00 244 740,00 105 163,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 52 135,00 -124 422,00 11 389,00 -27 809,00
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej -14 663,00 -149 925,00 -3 203,00 -33 509,00
Zysk za rok obrotowy z działalności kontynuowanej -117 117,00 -154 116,00 -25 585,00 -34 445,00
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 225 490,00 73 232,00 49 261,00 16 368,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 055,00 -21 443,00 -230,00 -4 793,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -35 410,00 -63 590,00 -7 736,00 -14 213,00
Przepływy pieniężne netto razem 189 893,00 -9 670,00 41 295,00 -2 638,00
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Rzeczowe aktywa trwałe 1 236 258,00 1 456 105,00 268 787,00 315 529,00
Aktywa obrotowe 351 623,00 136 299,00 76 450,00 29 535,00
Kapitał podstawowy 17 544,00 17 544,00 3 814,00 3 802,00
Kapitał własny 89 048,00 206 165,00 19 361,00 44 675,00
Zobowiązania długoterminowe 1 101 229,00 975 175,00 239 429,00 211 315,00
Zobowiązania krótkoterminowe 556 722,00 529 555,00 121 042,00 114 751,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
enterair_2021-12-31_pl.zipenterair_2021-12-31_pl.zip
enterair_2021-12-31_pl.zip.xadesenterair_2021-12-31_pl.zip.xades
List_Prezesa_GKEA_SA_2021.xhtmlList_Prezesa_GKEA_SA_2021.xhtml
List_Prezesa_GKEA_SA_2021.xhtml.xadesList_Prezesa_GKEA_SA_2021.xhtml.xades
Ocena_RN.xhtmlOcena_RN.xhtml
Opinia_SSF_EASA_2022-04-29_pl.xhtmlOpinia_SSF_EASA_2022-04-29_pl.xhtml
Opinia_SSF_EASA_2022-04-29_pl.xhtml.XAdESOpinia_SSF_EASA_2022-04-29_pl.xhtml.XAdES
Oswiadczenie_RN_o_Komitecie_Audytu.xhtmlOswiadczenie_RN_o_Komitecie_Audytu.xhtml
Oswiadczenie_RN_o_wyborze_firmy.xhtmlOswiadczenie_RN_o_wyborze_firmy.xhtml
oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_SSF_GKEASA_2021.xhtmloswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_SSF_GKEASA_2021.xhtml
oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_SSF_GKEASA_2021.xhtml.xadesoswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_SSF_GKEASA_2021.xhtml.xades
oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_SSF_GKEASA_2021.xhtmloswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_SSF_GKEASA_2021.xhtml
oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_SSF_GKEASA_2021.xhtml.xadesoswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_SSF_GKEASA_2021.xhtml.xades
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Enter_Air_SA_2021.xhtmlSprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Enter_Air_SA_2021.xhtml
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Enter_Air_SA_2021.xhtml.xadesSprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Enter_Air_SA_2021.xhtml.xades
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki