REKLAMA

ENTER AIR S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 23:16
publikacja
2021-04-30 23:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_prezesa_2020_GK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ssf_gk_enter_air_s.a._za_2020_rok_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sdz/static/att/emitent/2021-04/ssf_gk_enter_air_s.a._za_2020_rok_signed_202104302147263659.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SSF_Enter_Air_S.A._31.12.2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_Enter_Air._S.A_dotyczaca_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dotyczace_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dotyczace_funkcjownia_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oświadczenie_zarządu_w_sprawie_rzetelności_ssf_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oświadczenie_zarządu_w_sprawie_wyboru_firmy_2_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
stanowisko_zarządu_w_sprawie_zastrzeżenia_signed_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
I. Przychody netto ze sprzedaży 470.520 1.614.657 109.377 378.415
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (124.422) 212.115 (28.923) 49.712
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej (150.525) 168.540 (34.991) 39.499
IV. Zysk za rok obrotowy z działalności kontynuowanej (154.116) 84.755 (35.826) 19.863
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 73.232 325.803 17.024 76.356
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21.443) (11.042) (4.985) (2.588)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (63.590) (326.710) (14.782) (76.568)
VIII. Przepływy pieniężne netto razem (11.801) -11.949 (2.743) (2.800)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
IX. Rzeczowe aktywa trwałe 1.456.105 1.389.182 341.929 323.066
X. Aktywa obrotowe 136.299 211.784 32.006 49.252
XI. Kapitał podstawowy 17.544 17.544 4.120 4.080
XII. Kapitał własny 206.165 360.282 48.413 83.787
XIII. Zobowiązania długoterminowe 975.175 953.351 228.995 221.710
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 529.555 415.788 124.352 96.695
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List prezesa 2020 GK.pdfList prezesa 2020 GK.pdf List Prezesa Zarządu
ssf_gk_enter_air_s.a._za_2020_rok_signed.pdfssf_gk_enter_air_s.a._za_2020_rok_signed.pdf SSF GK Enter Air S.A. za 2020 rok.pdf
sdz/static/att/emitent/2021-04/ssf_gk_enter_air_s.a._za_2020_rok_signed_202104302147263659.pdfsdz/static/att/emitent/2021-04/ssf_gk_enter_air_s.a._za_2020_rok_signed_202104302147263659.pdf SDZ SSF GK Enter Air S.A. za 2020 rok.pdf
Sprawozdanie z badania SSF Enter Air S.A. 31.12.2020-sig.pdfSprawozdanie z badania SSF Enter Air S.A. 31.12.2020-sig.pdf Sprawozdanie z badania SSF Enter Air S.A. za 2020 rok
Ocena Rady Nadzorczej Enter Air. S.A dotycząca sprawozdań.pdfOcena Rady Nadzorczej Enter Air. S.A dotycząca sprawozdań.pdf Ocena Rady Nadzorczej Enter Air. S.A dotycząca sprawozdań
Oświadczenie RN dotyczące wyboru firmy audytorskiej.pdfOświadczenie RN dotyczące wyboru firmy audytorskiej.pdf Oswiadczenie RN o wyborze firmy audytorskiej
Oświadczenie RN dotyczące funkcjownia Komitetu Audytu.pdfOświadczenie RN dotyczące funkcjownia Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie RN dot funkcjonowania komitetu audytu 2020
oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności ssf_signed.pdfoświadczenie zarządu w sprawie rzetelności ssf_signed.pdf Oświadczenie Zarządu ws rzetelności sporządzenia sprawozdań
oświadczenie zarządu w sprawie wyboru firmy 2_signed.pdfoświadczenie zarządu w sprawie wyboru firmy 2_signed.pdf Oświadczenie Zarządu ws wyboru firmy audytorskiej
stanowisko zarządu w sprawie zastrzeżenia_signed_signed.pdfstanowisko zarządu w sprawie zastrzeżenia_signed_signed.pdf Stanowisko Zarządu Enter Air S.A. wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wniosku z zastrzeżeniem

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu
2021-04-30 Marcin Kubrak Członek Zarządu
2021-04-30 Andrzej Kobielski Członek Zarządu
2021-04-30 Mariusz Olechno Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Rafał Ołdziej Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki