REKLAMA
WEBINAR

ENERGOPLD: Odstąpienie od kontraktu na dostawę i montaż konstrukcji stalowych reaktorów SCR realizowanego w Elektrowni Kozienice S.A.

2014-01-14 13:02
publikacja
2014-01-14 13:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2014
Data sporządzenia: 2014-01-14
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOPLD
Temat
Odstąpienie od kontraktu na dostawę i montaż konstrukcji stalowych reaktorów SCR realizowanego w Elektrowni Kozienice S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2012 opublikowanego dnia 23 maja 2012 roku Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka, Wykonawca) informuje, iż w dniu 14 stycznia 2014 r. na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze poinformował RAFAKO S.A. (Zamawiający), iż odstępuje od kontraktu handlowego zawartego przez Emitenta z Zamawiającym.

Przedmiotem kontraktu, o którym mowa powyżej była dostawa i montaż konstrukcji stalowych reaktorów SCR z przeznaczeniem dla budowy Instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów OP-650 nr 4, 5, 6, 7, 8 w Elektrowni Kozienice S.A.

Mając na uwadze, że zasadniczymi celami postępowania upadłościowego są szybkie i efektywne spieniężenie majątku upadłego a w konsekwencji jak najkorzystniejsze zaspokojenie wierzycieli upadłego, w ocenie Syndyka masy upadłości dalsza kontynuacja kontraktu nie była dla masy upadłości korzystna i narażała ją na dodatkowe koszty.

Szacunkowa wartość prac pozostałych do wykonania w ramach kontraktu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego wynosiła łącznie ok. 9,5 mln zł netto.
Konsekwencją odstąpienia od kontraktu jest zmniejszenie przychodów Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-01-14 Mirosław Mozdżeń Syndyk masy upadłości Mirosław Mozdżeń
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki