REKLAMA

EFH: Informacja o złożeniu rezygnacji z funkcji członków Rady Nadzorczej

2015-12-08 13:24
publikacja
2015-12-08 13:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-08
Skrócona nazwa emitenta
EFH
Temat
Informacja o złożeniu rezygnacji z funkcji członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Syndyk Masy Upadłości spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 07 grudnia 2015 roku powziął informację, o złożeniu na ręce Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Radosława Stęplewskiego oświadczeń o rezygnacji z zajmowanej funkcji przez członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach Pana Macieja Węgierskiego, Pana Mateusza Kaczmarka, Pana Rafała Reczka, Pani Anny Jakubowskiej oraz Pana Michała Bartczaka.

Jako przyczynę decyzji wskazano fakt, iż obecna sytuacja Spółki nie pozwala na należyte sprawowanie nadzoru.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-12-08 Tycjan Saltarski Syndyk Masy Upadłości Tycjan Saltarski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki